จุดแล้วก็วน

  Youngohm   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จุดแล้วก็วน YOUNGOHM ยังโอม
เนื้อร้อง: YOUNGOHM

Am | Am |Em Bm | Em Bm |
Am | Am |Em Bm | Em Bm |

เห้Amย เพื่อนมึงว่างเมื่อไหร่ไม่เจอกันนานแล้ว เมื่อไหร่จะพบกัญใหม่อ่ะ Em  กัญ ยอหญิBmงนะ i sus   ไม่เจอEmกัญนานแล้วสมองมันดูBmไม่โล่งเลย

 Am  อยากจะกลับมาเจอกัญ เข้ามานั่งร่วมวง   ไอ้เราก็มิกซ์ไม่เก่ง เลยอยากให้นายช่วยชงEmหว่ะ   เBmอ ทำได้ไหEmม..   ohBm no

ทั้Amงไอ้จิม ไอ้เกม ไอ้บอสไอ้จ้อด ไอ้เจ พวกมึงนะว่างเมื่อไหร่ก็เฟสมามันได้เวลาต้องเซ ไอ้บอมจะมาด้วยไหEmไอ้กฤษมึBmงไปตามที let's get hiEmghบอกมันBmว่ากูมีของดี

จุดAmแล้วก็วน นายแค่อดแล้วก็ทนห้ามหยุดนะทุกคน ถ้ายังไม่หมดเราก็วนจุดEmแล้วก็วน นายแค่อดแล้วก็ทนห้ามหยุดนะทุกคน ถ้ายังไม่หมดเราก็วน

จุดAmแล้วก็วน นายแค่อดแล้วก็ทนห้ามหยุดนะทุกคน ถ้ายังไม่หมดเราก็วนเมEmากันทุกคน ไอ้เราก็เมBmากันทุกคนคนอื่น ๆEm เขาก็งง ทำไมพวกเราBmแม่งเดินไม่ตรงวะ

 Am  Yeah มันไม่ต้องมีหรอก meet and greet อ่ะ   พวกกูไม่ได้มีแฟนคลับกู   Mother**ckin need weed เว้ย Em  Ah เพียงแค่หยุBmดแล้วก็คอย   เหมือนทั้งโลEmกนั้นมันเป็นของเรา   ที่เหลือก็จุBmดแล้วก็ลอย

 Am  yeah f**ck สังคมที่ตอแหล   เสแสร้งทำเป็นคนดี   อย่า Mother**ckin ตอแย bitch Em  Ah Let's get highBm man   if they gotEm a problem so let them tryBm man

I'm waiAmting, wait another dayGod's blessing, man i'm on my wayI know you're waEmitingbecause it's time to hiBmghmy time don't wastEme itman we're goinBmg to fly

ไม่Amต้องมากมายขอเพียงเท่านี้เพียงแค่ get high น่ะคุณ เข้าใจไหมOhEm.. smoke weBmed til we dieSmoke weeEmd til we dieSmoke weeBmd til we die

* | ** |

เมาAmจนแทบตาย แสบคอจนแถบไอดูดกัญแทบ high แม่งไม่ไหวจนแทบบายเหมือEmนพวกกูนั่งคอย ไม่ว่าบ้BmองหรือพันลำพวกกูEmนั่งพันกระดาษนั่งคอยBmและซอยมันให้เพื่อAmนมานั่งเป็นวงจากนั้น enjoy กัญกูน่ะนั่งลอย ของน้อยแต่เมาควันไม่ได้เมาEmแค่วันเสาร์ แต่ไปถึงเช้Bmาของวันจันทร์พวกกูEmมา everyday เพราะกัญชBmามันพามัน

ขยับให้ชิดAmกัญ ไอเฮี่ยโอมมันตาแทบปิดอาจเป็นเพราะฤทธิ์ควันเริ่มรู้สึกตัวแล้วแหละ ว่าของกูจะเต็มอ่Emะนี่ลุงเสริฐ here's youur huBmndred bahtเอ้อ ตัวEmนี้ช้ะ ที่ทำให้กูต้Bmองมาเจ็บคอhigAmh มาสักพักก็ลงไป dance on the floorลอยก็ลอยกันทุกคนไม่ค่อยต่างกันยังEmเป็นอยู่แบบเนี้ย ไม่เคยจBmะห่างกันเพื่Emอนกันทุกคน ไม่คิดจะแก่Bmงแย่งกันเป็นราชัAmนย์ that's all we needis mother**ckin กาชัญเราก็มาไกล Til we came to this pointdoeEmsn't matter it won't maBmke you disapoint Em Bm               just smoke joint

* | ** |ฟังเพลง - จุดแล้วก็วน YOUNGOHM ยังโอม - YouTube

เนื้อเพลง จุดแล้วก็วน YOUNGOHM ยังโอม เห้ย เพื่อนมึงว่างเมื่อไหร่ ไม่เจอกันนานแล้ว เมื่อไหร่จะพบกัญใหม่อ่ะ กัญ ยอหญิงนะ i sus ไม่เจอกัญนานแล้วสมองมันดูไม่โล่งเลย อยากจะกลับมาเจอกัญ เข้ามานั่งร่วมวง ไอ้เราก็มิกซ์ไม่เก่ง เลยอยากให้นายช่วยชงหว่ะ เอ ทำได้ไหม oh no ทั้งไอ้จิม ไอ้เกม ไอ้บอส ไอ้จ้อด ไอ้เจ พวกมึงนะว่างเมื่อไหร่ก็เฟสมา มันได้เวลาต้องเซ ไอ้บอมจะมาด้วยไหม ไอ้กฤษมึงไปตามที let's get high บอกมันว่ากูมีของดี จุดแล้วก็วน นายแค่อดแล้วก็ทน ห้ามหยุดนะทุกคน ถ้ายังไม่หมดเราก็วน จุดแล้วก็วน นายแค่อดแล้วก็ทน ห้ามหยุดนะทุกคน ถ้ายังไม่หมดเราก็วน จุดแล้วก็วน นายแค่อดแล้วก็ทน ห้ามหยุดนะทุกคน ถ้ายังไม่หมดเราก็วน เมากันทุกคน ไอ้เราก็เมากันทุกคน คนอื่นๆเขาก็งง ทำไมพวกเราแม่งเดินไม่ตรงวะ Yeah มันไม่ต้องมีหรอก meet and greet อ่ะ พวกกูไม่ได้มีแฟนคลับกู Motherckin need weed เว้ย Ah เพียงแค่หยุดแล้วก็คอย เหมือนทั้งโลกนั้นมันเป็นของเรา ที่เหลือก็จุดแล้วก็ลอย yeah fck สังคมที่ตอแหล เสแสร้งทำเป็นคนดี อย่า Motherckin ตอแย bitch Ah Let's get high man if they got a problem so let them try man I'm waiting, wait another day God's blessing, man i'm on my way I know you're waiting because it's time to high my time don't waste it man we're going to fly ไม่ต้องมากมายขอเพียงเท่านี้ เพียงแค่ get high น่ะคุณ เข้าใจไหม Oh smoke weed til we die Smoke weed til we die Smoke weed til we die เมาจนแทบตาย แสบคอจนแถบไอ ดูดกัญแทบ high แม่งไม่ไหวจนแทบบาย เหมือนพวกกูนั่งคอย ไม่ว่าบ้องหรือพันลำ พวกกูนั่งพันกระดาษนั่งคอยและซอยมัน ให้เพื่อนมานั่งเป็นวงจากนั้น enjoy กัญ กูน่ะนั่งลอย ของน้อยแต่เมาควัน ไม่ได้เมาแค่วันเสาร์ แต่ไปถึงเช้าของวันจันทร์ พวกกูมา everyday เพราะกัญชามันพามัน ขยับให้ชิดกัญ ไอเฮี่ยโอมมันตาแทบปิด อาจเป็นเพราะฤทธิ์ควัน เริ่มรู้สึกตัวแล้วแหละ ว่าของกูจะเต็ม อ่ะนี่ลุงเสริฐ here's youur hundred baht เอ้อ ตัวนี้ช้ะ ที่ทำให้กูต้องมาเจ็บคอ high มาสักพักก็ลงไป dance on the floor ลอยก็ลอยกันทุกคนไม่ค่อยต่างกัน ยังเป็นอยู่แบบเนี้ย ไม่เคยจะห่างกัน เพื่อนกันทุกคน ไม่คิดจะแก่งแย่งกัน เป็นราชันย์ that's all we need is motherckin กาชัญ เราก็มาไกล Til we came to this point doesn't matter it won't make you disapoint just smoke joint