มาเฟียสเปน

  DIAMOND MQT   PEECLOCK   YOUNGGU   Youngohm   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มาเฟียสเปน YOUNGOHM ft. YOUNGGU, DIAMOND MQT, PEECLOCK
เนื้อร้อง/ทำนอง: YOUNGOHM, YOUNGGU, DIAMOND MQT, PEE CLOCKดนตรี/โปรดิวเซอร์: NINESIXTSOUL

Am E | Am E |
Am E | Am E |
Am E | Am E |
Am E | Am E |

ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงิAmนหน่ะเธอจะชอบไหมน้Eเมาอย่างเดียวAmหน่ะเธอจะชอบไหมน้Eเหล้าอย่างเพียAmวหน่ะเธอจะชอบไหมค้Eถ้าจุดไม่เป็Amน ก็แค่ส่งไฟมE

HeAmy mamacitEa จะพAmาเธอไปดูด marijuaEnaบอกAmให้เธอมาตรงนี้นEจะจัดAmให้หลายที่ถ้าเธอ waEnna

แต่ผมAmไม่ chupa marijuanEaดูดAmแล้วมันจะดาว ขอแดกเหล้Eาดีกว่ามันเป็นอากาAmรที่เกิดมาจากไบโพลEต้องห้าAmมตัวเองเอาไว้กูดูดไม่ได้Eเด็ดขาด

 Am  Black lebel วาEงอยู่บน that table Am  I’m ready ช่วยEไปบอก that lady Am  Black lebel takEe a shot take double Am  ผมไม่เคยกลัวอยู่แล้Eว ผมไม่ได้คออ่อน

 Am  อยู่กะแก้วยังกะ miEgos   เธอยังทำAmตัวแบ้วเหมือนอยู่บ้าEน Sanrio Am  อยากหัวเราะเป็นภาษา LatiEno   ใครไม่เมAmา 6 1 9 เหมือนกับ RayE Mysterio

* | ** |

จะพาเธอไปจิAmบ margarita Smoke maErijuanaWhatever you waAmnnaเธอบอกอยากฟังเพลง Eผมเปิดแบบ Gunnaบอกไอเด็กAmน้อยตามไม่ทันนะถ้าตามEไม่ทันมุงรอถึงปีหน้AmI’m bout to make your bitch miEne mamacita

 Am  เธอบอกอยากฟังEเพลง lipta Am  บอกเธอไม่Eต้องกระพิบตา Am  พี่มีของดีEอยู่ที่ล้านนา Am  พาเธอไปที่ห้องEแล้ว ไอหย่า ไอหย้า

* | ** |

กูมี bluAmnt อ่Eะ ตัวใหญ่เหมือนกับ ciAmggaกูมีรอEย lipstick อยู่ตรงที่Amหน้าเธอบอกว่ากูมันเชี้ยEอ่ะเข้ามา suck my d1cAmk มา อา E

เมียมึงพึ่งไปเย็ดกับพี่ FiiAmxd มาเธอ fxcEk กะกูและเธอก็ทักพี่ FiixAmd มากูไม่อยาEกจะยุ่งกับผู้หญิงขี้AmยาGotE a bad bitch from paAmtyaจุดEไฟปช็คสูบกัAm Eญชา..เดี๋ยวเธอได้กินราดAmหน้า   Eคืนนี้กูจะนัดAmมา    Eไม่จริงจัง กูแค่อยากจะ fxcAmk na    Eละแล้วมึงเป็นคxยไร motherfxAmcka   EมึงมันมีปัญAmหา   EสันดานหAm Eมา..           ไม่มีปัญAm Eญา..

* | ** |

เพรAmาะในโลกนี้ไม่มีอะไรEที่มันเป็นของฟรีขนาAmดกูอยู่เฉย ๆ เมียมึงEยังบอกช่วยตอบสนองที

 Am  Sippin กระท่Eอมจนอาการกู coma   ไอโอAmมมันบอกพี่พีมึงพุ่งEเกินมึงเป็นไบโพลาร์

    สรุปที่เธอมาหEานี่อยากจะดมหรือเขี้ยวดีAm   ไม่เอาไม่พูดดีกว่Eา ไอเรื่องที่เมียมึงเขี้ยวอีAm   ใคร ๆ ก็บอEกกูเฟี้ยว   เพราะงั้นมึงอย่ามาเปรี้ยวตีAm   และเรื่องเดียวที่กูจะพูE   คือเมียมึงดูดกระเจ๊ยวฟรี

 Am  เมื่อคืนใครค่อมกูE ไม่เชื่อไปถามไอม่อนดูAm   กี่ครั้งที่เมียมึงหาEย สุดท้ายมาโผล่อยู่ห้องAmกู   กูปล่อยเพลEงเหมือนรัวยิง   UndergroAmund Pattaya กูเนี่ยมาเฟีEยตัวจริง

* | ** |

แค่เมAmาเป็นเพื่อนผมหน่อEยคุณรับรอAmงจะดูแลอย่าEงดีเมาแล้Amวจะพาไปต่อยEลุง Am  เอาให้ยับ และเอาให้เลEะ เอาให้มันล่วงไปเลย

Am E | ( x2 )คอร์ดเพลง มาเฟียสเปน YOUNGOHM ft. YOUNGGU, DIAMOND MQT, PEECLOCK

เนื้อเพลง มาเฟียสเปน YOUNGOHM ft. YOUNGGU, DIAMOND MQT, PEECLOCK ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินหน่ะเธอจะชอบไหมน้า เมาอย่างเดียวหน่ะเธอจะชอบไหมน้า เหล้าอย่างเพียวหน่ะเธอจะชอบไหมค้า ถ้าจุดไม่เป็น ก็แค่ส่งไฟมา Hey mamacita จะพาเธอไปดูด marijuana บอกให้เธอมาตรงนี้นะ จะจัดให้หลายที่ถ้าเธอ wanna แต่ผมไม่ chupa marijuana ดูดแล้วมันจะดาว ขอแดกเหล้าดีกว่า มันเป็นอาการที่เกิดมาจากไบโพลา ต้องห้ามตัวเองเอาไว้กูดูดไม่ได้เด็ดขาด Black lebel วางอยู่บน that table I’m ready ช่วยไปบอก that lady Black lebel take a shot take double ผมไม่เคยกลัวอยู่แล้ว ผมไม่ได้คออ่อน อยู่กะแก้วยังกะ migos เธอยังทำตัวแบ้วเหมือนอยู่บ้าน Sanrio อยากหัวเราะเป็นภาษา Latino ใครไม่เมา 6 1 9 เหมือนกับ Ray Mysterio จะพาเธอไปจิบ margarita Smoke marijuana Whatever you wanna เธอบอกอยากฟังเพลง ผมเปิดแบบ Gunna บอกไอเด็กน้อยตามไม่ทันนะ ถ้าตามไม่ทันมุงรอถึงปีหน้า I’m bout to make your bitch mine mamacita เธอบอกอยากฟังเพลง lipta บอกเธอไม่ต้องกระพิบตา พี่มีของดีอยู่ที่ล้านนา พาเธอไปที่ห้องแล้ว ไอหย่า ไอหย้า กูมี blunt อ่ะ ตัวใหญ่เหมือนกับ cigga กูมีรอย lipstick อยู่ตรงที่หน้า เธอบอกว่ากูมันเชี้ยอ่ะ เข้ามา suck my d1ck มา อา เมียมึงพึ่งไปเย็ดกับพี่ Fiixd มา เธอ fxck กะกูและเธอก็ทักพี่ Fiixd มา กูไม่อยากจะยุ่งกับผู้หญิงขี้ยา Got a bad bitch from patya จุดไฟปช็คสูบกัญชา เดี๋ยวเธอได้กินราดหน้า คืนนี้กูจะนัดมา ไม่จริงจัง กูแค่อยากจะ fxck na ละแล้วมึงเป็นคxยไร motherfxcka มึงมันมีปัญหา สันดานหมา ไม่มีปัญญา เพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันเป็นของฟรี ขนาดกูอยู่เฉยๆเมียมึงยังบอกช่วยตอบสนองที Sippin กระท่อมจนอาการกู coma ไอโอมมันบอกพี่พีมึงพุ่งเกินมึงเป็นไบโพลาร์ สรุปที่เธอมาหานี่อยากจะดมหรือเขี้ยวดี ไม่เอาไม่พูดดีกว่า ไอเรื่องที่เมียมึงเขี้ยวอี ใครๆก็บอกกูเฟี้ยว เพราะงั้นมึงอย่ามาเปรี้ยวตีน และเรื่องเดียวที่กูจะพูด คือเมียมึงดูดกระเจ๊ยวฟรี เมื่อคืนใครค่อมกู ไม่เชื่อไปถามไอม่อนดู กี่ครั้งที่เมียมึงหาย สุดท้ายมาโผล่อยู่ห้องกู กูปล่อยเพลงเหมือนรัวยิง Underground Pattaya กูเนี่ยมาเฟียตัวจริง แค่เมาเป็นเพื่อนผมหน่อยคุณ รับรองจะดูแลอย่างดี เมาแล้วจะพาไปต่อยลุง เอาให้ยับ และเอาให้เละ เอาให้มันล่วงไปเลย