ข้ออ้าง

  ยุภา กาฬสินธุ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ข้ออ้าง ยุภา กาฬสินธุ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: จินนี่ ภูไท

Bm A | G D |Em A | D |
Bm A | G D |Em A | Bm |

แค่เหลียวมองสายAตา กะฮู้F#mว่าเริ่มบ่คือBmเก่าสีหน้าของเจ้Aาสื่อเรื่องราGวออกมาชัดDเจนตอนอยู่ใกล้เขBmา ฮักสองเฮาก็เริ่มเอียงAเอนอยู่กับน้องอาการเยือกเย็F#mเฮ็ดปานน้องเป็นของเล่นถูกBmลืม..  A

อ้ายเติมเหตุผBmล ดึงความจAนมาสร้างปัญBmหาอารมณ์เปลี่ยนทุกเวลDบ้างก็ว่Fmาเหนื่อยล้าจาF#mกงานถามย้อนห่วงใBmย ก็บอกวุ่นวายอะไรนักหAนานี่ล่ะหนอคนบ่มีค่F#mา ก็ถูกกล่าวหาว่าน้องบ่Bmดี

เป็นย้อนเหตุผGล..ความจAนอีหลีซั่นBmบ้อหรือใจอ้ายบ่พGอ ขอให้เว้าโลดF# | F#สา..

เหตุผลBmของคนสิป๋า ขออ้างDของคนสิBmไปเฮ็ดดีนำGปานใด๋ ทุ่มแฮงฮักAเบิดใจ กะไร้Dค่า.. F#มีแต่แนBmวสิผิด คิดแต่ทาAงสิไปแฮงฮักหลF#mาย แฮงสร้างปัญหBmคั่นสิไปGกะถิ่มน้องโลดสAตัดเยื่อใยG อย่ามัวเสียเวลAา คั่นอ้ายบ่Dเอา..  Bm

Bm |

แค่เหลียวมองสายAตา กะฮู้ว่F#mาอ้ายมีคนBmใหม่เหตุผลข้อAใด๋สร้างเยื่อใยGให้อ้ายปล่อDยมือตำแหน่งผู้สาBmว ฮักสองเฮากลายเป็นข่าวEmลือผู้สาวหน้าตาซื่อ ๆA ถูกนอกใF#mจ กลายเป็นคBmนช้ำ

D A/C# | Bm A |G A | D F# |
Bm A | G D |Em F#m | Bm |

* | ** |

เริ่มต้นใหBmม่กับคนมีค่Aา..ที่อ้ายฮักDเขา

D A/C# | Bm A |G A | D | D |ฟังเพลง - ข้ออ้าง ยุภา กาฬสินธุ์ - YouTube

เนื้อเพลง ข้ออ้าง ยุภา กาฬสินธุ์ แค่เหลียวมองสายตา กะฮู้ว่าเริ่มบ่คือเก่า สีหน้าของเจ้าสื่อเรื่องราวออกมาชัดเจน ตอนอยู่ใกล้เขา ฮักสองเฮาก็เริ่มเอียงเอน อยู่กับน้องอาการเยือกเย็น เฮ็ดปานน้องเป็นของเล่นถูกลืม อ้ายเติมเหตุผล ดึงความจนมาสร้างปัญหา อารมณ์เปลี่ยนทุกเวลา บ้างก็ว่าเหนื่อยล้าจากงาน ถามย้อนห่วงใย ก็บอกวุ่นวายอะไรนักหนา นี่ล่ะหนอคนบ่มีค่า ก็ถูกกล่าวหาว่าน้องบ่ดี เป็นย้อนเหตุผล ความจนอีหลีซั่นบ้อ หรือใจอ้ายบ่พอ ขอให้เว้าโลดสา เหตุผลของคนสิป๋า ขออ้างของคนสิไป เฮ็ดดีนำปานใด๋ ทุ่มแฮงฮักเบิดใจ กะไร้ค่า มีแต่แนวสิผิด คิดแต่ทางสิไป แฮงฮักหลาย แฮงสร้างปัญหา คั่นสิไปกะถิ่มน้องโลดสา ตัดเยื่อใย อย่ามัวเสียเวลา คั่นอ้ายบ่เอา แค่เหลียวมองสายตา กะฮู้ว่าอ้ายมีคนใหม่ เหตุผลข้อใด๋สร้างเยื่อใยให้อ้ายปล่อยมือ ตำแหน่งผู้สาว ฮักสองเฮากลายเป็นข่าวลือ ผู้สาวหน้าตาซื่อๆถูกนอกใจ กลายเป็นคนช้ำ เริ่มต้นใหม่กับคนมีค่า ที่อ้ายฮักเขา