แบบนี้เธอชอบไหม

  ฟลุ๊ค ฐิติกร   ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แบบนี้เธอชอบไหม ฟลุ๊ค & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น, โจโฟน ได้หมดถ้าสดชื่นเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทดนตรี: ป๊อบ นิติพงษ์, ธงชัย ถาวรโชติโปรดิวเซอร์: เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่นสังกัดค่าย: ได้หมดถ้าสดชื่นติดต่องานแสดง: 0936657370

ชอบรอยยิ้Fม ชอบนิสัAmชอบที่เธอไม่เหมือนA#ใคร และไม่มีCใครเหมือนเธFชอบแบนี้F ไม่เปลี่ยนใAmและฉันจะไม่ยอมให้ใคA#รมาแย่งเธCอไปเหมือนกัF

เพราะฉันจะทำA#ทุกอย่าง..ให้เธAmอมีความสุDmขอแค่เธGmอหยุดฟังสักแป๊บหนึ่C | C

จะคอยเป็นนาฬิกFา จะบอกเวลาเธอทุกวัAmจะคอยเป็นแปรงสีฟัDmนที่ทำให้ฟันของเธอสะอาAmจะคอยเป็นผ้าห่A#ม จะคอยเป็นหมอนข้Amางจะเป็น ทุกสิ่ง ทุกอย่Gmาง ที่ทำให้เธอนั้นอุ่นใจC

จะคอยเป็นคนดูแFลเวลาที่เธอนั้นไม่สบาAmจะคอยเคียงข้างกาDmย ส่งไลน์บอกเธอว่าฝันดีAmจะคอยเป็นบอดี้กาA#ร์ด จะยอมเป็นตัวประหลAmาดแล้วฉันจะไปตลาGmด ไปซื้อผักกาดมาผัดให้กิCแบบนี้เธอชอบไหF | Cม..

ชอบรอยยิ้Fม ชอบจริงไหAmที่บอกว่าฉันไม่เหมือนA#ใคร เธอพูดCจริงหรือเปFล่าชอบแบบนี้F ชอบตรงไหAmแล้วฉันจะรู้ได้ไงA#ว่าเธCอนั้นรักจริF

เธอบอกจะทำA#ทุกอย่าง..ให้ฉัAmนมีความสุDmโอเค โอเGmค งั้นเธอจำให้ขึ้นใจC..อีกครั้งหนึ่C

เธอจะเป็นนาฬิกFาคอยบอกเวลาฉันทุกวัAmเธอจะเป็นแปรงสีฟัDmนที่ทำให้ฟันของฉันสะอาAmจะคอยเป็นผ้าห่A#ม จะคอยเป็นหมอนข้Amางจะเป็น ทุกสิ่ง ทุกอย่Gmาง ที่ทำให้ฉันนั้นอุ่นใจC

จะคอยเป็นคนดูแFลเวลาที่ฉันนั้นไม่สบAmายจะคอยเคียงข้างกาDmย ส่งไลน์บอกฉันว่าฝันดีAmจะคอยเป็นบอดี้การ์A#ด จะยอมเป็นตัวประหลAmาดแล้วเธอจะไปตลGmาด ไปซื้อผักกาดมาผัดให้กิCแบบนี้ใช่ไหF | C

F | Am |A# C | F |
A# | Am |Gm A# | C | C |

* | ** |

เธอไม่ใช่ตัวประหลาA#แล้วฉันจะยอมประกาAmศบอกใครต่อใGm | Cคร..ว่าเราเป็นแฟนกัFน..ฟังเพลง - แบบนี้เธอชอบไหม ฟลุ๊ค & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น - YouTube

เนื้อเพลง แบบนี้เธอชอบไหม ฟลุ๊ค & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ชอบรอยยิ้ม ชอบนิสัย ชอบที่เธอไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนเธอ ชอบแบนี้ ไม่เปลี่ยนใจ และฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเธอไปเหมือนกัน เพราะฉันจะทำทุกอย่าง ให้เธอมีความสุข ขอแค่เธอหยุดฟังสักแป๊บหนึ่ง จะคอยเป็นนาฬิกา จะบอกเวลาเธอทุกวัน จะคอยเป็นแปรงสีฟันที่ทำให้ฟันของเธอสะอาด จะคอยเป็นผ้าห่ม จะคอยเป็นหมอนข้าง จะเป็น ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่ทำให้เธอนั้นอุ่นใจ จะคอยเป็นคนดูแลเวลาที่เธอนั้นไม่สบาย จะคอยเคียงข้างกาย ส่งไลน์บอกเธอว่าฝันดี จะคอยเป็นบอดี้การ์ด จะยอมเป็นตัวประหลาด แล้วฉันจะไปตลาด ไปซื้อผักกาดมาผัดให้กิน แบบนี้เธอชอบไหม ชอบรอยยิ้ม ชอบจริงไหม ที่บอกว่าฉันไม่เหมือนใคร เธอพูดจริงหรือเปล่า ชอบแบบนี้ ชอบตรงไหน แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าเธอนั้นรักจริง เธอบอกจะทำทุกอย่าง ให้ฉันมีความสุข โอเค โอเค งั้นเธอจำให้ขึ้นใจ อีกครั้งหนึ่ง เธอจะเป็นนาฬิกาคอยบอกเวลาฉันทุกวัน เธอจะเป็นแปรงสีฟันที่ทำให้ฟันของฉันสะอาด จะคอยเป็นผ้าห่ม จะคอยเป็นหมอนข้าง จะเป็น ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่ทำให้ฉันนั้นอุ่นใจ จะคอยเป็นคนดูแลเวลาที่ฉันนั้นไม่สบาย จะคอยเคียงข้างกาย ส่งไลน์บอกฉันว่าฝันดี จะคอยเป็นบอดี้การ์ด จะยอมเป็นตัวประหลาด แล้วเธอจะไปตลาด ไปซื้อผักกาดมาผัดให้กิน แบบนี้ใช่ไหม เธอไม่ใช่ตัวประหลาด แล้วฉันจะยอมประกาศบอกใครต่อใคร ว่าเราเป็นแฟนกัน