มีจริงไหมคนที่รักกัน (Ost.สัญญารัก สัญญาณลวง)

  เบน ชลาทิศ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มีจริงไหมคนที่รักกัน เบน ชลาทิศ
ทำนอง/เรียบเรียง: จักรกฤษณ์ มัฆนาโสเนื้อร้อง: ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์สังกัดค่าย: เพลงละครช่อง3

F G | Em A7 |F Em Dm | G | G |

เหมือCนภาพฝันเลือนลาEmง ไม่มีFจริง  GเหมือCนภาพเขียนถูกทิ้Emงไว้ตรงกลาFงทาง  Gมีแต่EmความเหAmงา..ที่เข้Dmามาเป็นเพื่อนกัG Fไม่มีEmคนนั้Amน..ที่ฉันDmรอคอย

ฉันCไม่รู้จริง ๆEm เธอคือFใคร  GใครCคือคน ๆ นั้Emน..ที่เติมเต็Fมใจ..Gอาจเป็Emนคนนี้Am หรือว่าDmไม่มีตัวตG FจิตใEmจสับสAmน ไม่รู้เมื่อDmไหร่..ที่จะได้เจอGเธอ

อยากรู้Cว่ามีจริงไหG/Bม คนที่รักAmกัน    GmฉันC7เฝ้ารออยู่F..ทุก ๆEm วัน ไม่รู้Dmว่าเธออยู่หนGใดหากเธอCคือใครคนนั้G/Bน ช่วยทำให้รู้Amใจ     Gmช่วC7ยมายืนอยู่F..ข้าง ๆEm กายช่วยทำDmให้ฉันเข้าใจG..ว่ามีจริง..

C G/B | Am G |

* | ** |

 F  แม้จะนานเท่าไหEmร่   แม้อยู่ไกลซักเท่าไหDmร่  ฉันD7ก็จะรอเธG

** |

Am G | D/F# |

ช่วยทำDmให้ฉันเข้าใจG..ว่ามีจริง..

F G | Em A7 |F Em Dm | G |C |ฟังเพลง - มีจริงไหมคนที่รักกัน (Ost.สัญญารัก สัญญาณลวง) เบน ชลาทิศ - YouTube

เนื้อเพลง มีจริงไหมคนที่รักกัน เบน ชลาทิศ เหมือนภาพฝันเลือนลาง ไม่มีจริง เหมือนภาพเขียนถูกทิ้งไว้ตรงกลางทาง มีแต่ความเหงา ที่เข้ามาเป็นเพื่อนกัน ไม่มีคนนั้น ที่ฉันรอคอย ฉันไม่รู้จริงๆเธอคือใคร ใครคือคนๆนั้น ที่เติมเต็มใจ อาจเป็นคนนี้ หรือว่าไม่มีตัวตน จิตใจสับสน ไม่รู้เมื่อไหร่ ที่จะได้เจอเธอ อยากรู้ว่ามีจริงไหม คนที่รักกัน ฉันเฝ้ารออยู่ ทุกๆวัน ไม่รู้ว่าเธออยู่หนใด หากเธอคือใครคนนั้น ช่วยทำให้รู้ใจ ช่วยมายืนอยู่ ข้างๆกาย ช่วยทำให้ฉันเข้าใจ ว่ามีจริง แม้จะนานเท่าไหร่ แม้อยู่ไกลซักเท่าไหร่ ฉันก็จะรอเธอ ช่วยทำให้ฉันเข้าใจ ว่ามีจริง