กลับคืนมาสา

  บิ๊กไบค์ สายลำ   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   หนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลับคืนมาสา บิ๊กไบค์ สายลำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เคย์ ลำน้ำชีเรียบเรียง: เหน่ง ธนาเทพติดต่องานแสดง: 0956014978, 0863652529

A | E |D | E |

วันAเวลาผ่านดนส่ำใด๋ แต่Eหัวใจอ้ายยังคือเก่ากะยังF#mฮักหลายแต่เจ้าเสมEอ..หลับตาAกะเห็นหน้าเจ้า ภาพสองเฮEาที่เคยเคียงคู่มื้อนี้F#mบ่มีเจ้าอยู่ อ้ายบ่ฮู้Eสิอยู่จั่งใด๋..

คืนมาสาหล่Dา อ้ายยังถ่าเจ้าอEยู่อยากให้เจ้าฮู้C#m อ้ายฮักเจ้าหลF#mายบ่Eมีเจ้Dา อ้ายคือจั่งสิตาEคงสิกลับกลC#mายเป็นคนบ้าป่วงถ้าขาดเจ้F#m

หัวใEจน้อDงที่อ้ายเคยพักเซEมื้อนี้เป็นของเขC#mา อ้ายมาเหงาแท้เF#mด้ลมหนEาวต้องDใจ คิดฮอดจนหย่างเซEคิดฮอดเจ้าหลายเC#mด้ คนงามเอ้F#mย..

D | E |C#m | F#m |
D | E |F#m | E |

คิดฮอDดฮอยยิ้Eม กลิ่นหอC#mมแก้มเจ้F#mอ้อมกอDดสองเฮาอ้ายบ่เคยEลืม..

* | ** |

D | E |C#m | F#m |

* | ** |

D | E |F#m |



ฟังเพลง - กลับคืนมาสา บิ๊กไบค์ สายลำ - YouTube

เนื้อเพลง กลับคืนมาสา บิ๊กไบค์ สายลำ วันเวลาผ่านดนส่ำใด๋ แต่หัวใจอ้ายยังคือเก่า กะยังฮักหลายแต่เจ้าเสมอ หลับตากะเห็นหน้าเจ้า ภาพสองเฮาที่เคยเคียงคู่ มื้อนี้บ่มีเจ้าอยู่ อ้ายบ่ฮู้สิอยู่จั่งใด๋ คืนมาสาหล่า อ้ายยังถ่าเจ้าอยู่ อยากให้เจ้าฮู้ อ้ายฮักเจ้าหลาย บ่มีเจ้า อ้ายคือจั่งสิตาย คงสิกลับกลายเป็นคนบ้าป่วงถ้าขาดเจ้า หัวใจน้องที่อ้ายเคยพักเซา มื้อนี้เป็นของเขา อ้ายมาเหงาแท้เด้ ลมหนาวต้องใจ คิดฮอดจนหย่างเซ คิดฮอดเจ้าหลายเด้ คนงามเอ้ย คิดฮอดฮอยยิ้ม กลิ่นหอมแก้มเจ้า อ้อมกอดสองเฮาอ้ายบ่เคยลืม