กีดกัน (Ost.แปลรักฉันด้วยใจเธอ)

  Billkin   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กีดกัน Billkin OST.แปลรักฉันด้วยใจเธอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจ, ธิติวัฒน์ รองทองเรียบเรียง: ธิติวัฒน์ รองทองโปรดิวเซอร์: ปัณฑพล ประสารราชกิจ, ธิติวัฒน์ รองทอง, กร มหาดำรงค์กุลสังกัดค่าย: Nadao Music

Cm C# | D# |

 G#  ใครเล่าเลยจะรู้ว่าความรัก Fm  แม้แรกเจอต่างคนไม่รู้จัก C#  แต่ปักใจเพียงครั้งเดียว ติดในใจชั่วD#กาล

 G#  ยามที่เราทั้งสองได้พานพบ Fm  ลบเรื่องราวอดีตที่ร้าวราน C#  เธอคือความรักแท้..ที่ฉันหามาเนิ่นD#นาน

แต่ความรักดูเหมืFmอนเลือนรางปลายทางไม่เป็นดั่งใC#ถ้าจะให้เราพบA#mกันไยต้องกีดC#กั้นเราให้ไกD#

กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าG#แม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกั้นด้วยภูผFmาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันด้วยเวลC#าฉันยินดีรอแต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้A#mใช่ไหม   D#ใช่ไหG#ม..

 G#  ในตอนจบสุดท้ายนิยายรัก Fm  มักให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับ C#  กลับมาเพื่อพบเจอ บอกรักเธออีกD#ครั้ง

แต่ความจริงของฉัFmนรักเราคงเป็นไปดังนั้นไม่C#ได้พยายามแค่ไหA#mนไม่มีทางใดC#ที่เราจะใกล้D#กัน

* |

Fm | C# |A#m C# | D# E |

กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าAแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกั้นด้วยภูผF#mาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันด้วยเวลDาฉันยินดีรอแต่กีดกั้นด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้Bmใช่ไหม  Eใช่ไหAม..

** |ฟังเพลง - กีดกัน Billkin OST.แปลรักฉันด้วยใจเธอ - YouTube

เนื้อเพลง กีดกัน Billkin OST.แปลรักฉันด้วยใจเธอ ใครเล่าเลยจะรู้ว่าความรัก แม้แรกเจอต่างคนไม่รู้จัก แต่ปักใจเพียงครั้งเดียว ติดในใจชั่วกาล ยามที่เราทั้งสองได้พานพบ ลบเรื่องราวอดีตที่ร้าวราน เธอคือความรักแท้ ที่ฉันหามาเนิ่นนาน แต่ความรักดูเหมือนเลือนราง ปลายทางไม่เป็นดั่งใจ ถ้าจะให้เราพบกันไยต้องกีดกั้นเราให้ไกล กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป กีดกั้นด้วยภูผาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ แต่กีดกั้นด้วยชะตา ฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม ใช่ไหม ในตอนจบสุดท้ายนิยายรัก มักให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับ กลับมาเพื่อพบเจอ บอกรักเธออีกครั้ง แต่ความจริงของฉันรักเราคงเป็นไปดังนั้นไม่ได้ พยายามแค่ไหนไม่มีทางใดที่เราจะใกล้กัน กีดกั้นด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป กีดกั้นด้วยภูผาสูงชันลับตาฉันไม่หวั่นไหว กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ แต่กีดกั้นด้วยชะตา ฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม ใช่ไหม