แปลไม่ออก (Ost.แปลรักฉันด้วยใจเธอ)

  Billkin   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แปลไม่ออก Billkin
เนื้อร้อง/ทำนอง: Atomเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: กัณต์ รุจิณรงค์, บริพัตร หวานคำเพราะดนตรี: สถิตพร สมพงศ์, พัชรพงศ์ เรืองหิรัญวงศ์, ณัฐพล แสงเสียงฟ้า, สร้างสรรค์ วัฒนกุล, รัฐเขตต์ ช่วยสมบูรณ์, ยุทธศักดิ์ พลายภู่, อนันท์พร เอี่ยมชาญบรรจงสังกัดค่าย: Nadao Music

Dm | Em |A# | G |

 C ทำไมคนอย่างฉันต้องเป็นห่วAmงเธอเสมอ  แค่ไม่เห็นFเธอ..เพียงสักวัG

 C ทำไมคนอย่างฉัน..ต้องร้อAmนรนอย่างนั้น  แค่ได้เห็นFเธอ..อยู่กับใคGรที่ไม่ใช่ฉัน

ไม่เคยรู้F ไม่เคยถาม ไม่แน่ใEmจ คืออะไรแต่ที่รู้F..คือไม่อยาก..จะต้องเสีA#ยเธอไปG

ก็ได้แต่ถาCม แต่หัวใจไม่เคยได้ตอAmว่าที่A7เรามีกันเมื่อก่อFคือฉันรักGเธออยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้C หัวใจยังแปลไม่ออAmแค่รู้A7เพียงว่าใจฉันอ่อFน แทบไม่ไหEmเมื่อเป็นเรื่อDmงเธอ มันหมาGยความว่าอย่างไร

Dm | Em |A# | G |

 C ทำไมคนอย่างฉัน..ต้องคิดAmถึงอย่างนั้น A7  ทำไมทุกFคืน..มีแต่เธGอในใจฉัน

* | ** |

Dm | Em |A# | G |

* | ** |

Dm | Em |A# | G |ฟังเพลง - แปลไม่ออก Billkin - YouTube

เนื้อเพลง แปลไม่ออก Billkin ทำไมคนอย่างฉันต้องเป็นห่วงเธอเสมอ แค่ไม่เห็นเธอ เพียงสักวัน ทำไมคนอย่างฉัน ต้องร้อนรนอย่างนั้น แค่ได้เห็นเธอ อยู่กับใครที่ไม่ใช่ฉัน ไม่เคยรู้ ไม่เคยถาม ไม่แน่ใจ คืออะไร แต่ที่รู้ คือไม่อยาก จะต้องเสียเธอไป ก็ได้แต่ถาม แต่หัวใจไม่เคยได้ตอบ ว่าที่เรามีกันเมื่อก่อน คือฉันรักเธออยู่แล้วหรือเปล่า ไม่รู้ หัวใจยังแปลไม่ออก แค่รู้เพียงว่าใจฉันอ่อน แทบไม่ไหว เมื่อเป็นเรื่องเธอ มันหมายความว่าอย่างไร ทำไมคนอย่างฉัน ต้องคิดถึงอย่างนั้น ทำไมทุกคืน มีแต่เธอในใจฉัน