ดึงดัน (100x100)

  ตั๊ก ศิริพร   Cocktail   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดึงดัน COCKTAIL x ตั๊ก ศิริพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: Cocktail (ค็อกเทล), กร มหาดำรงค์กุล, ธิติวัฒน์ รองทอง, วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์สังกัดค่าย: genie records

E | E |C#m B | A |

 E  ฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้ว G#m  และก็รักเธอมากจนล้นใจ C#m  เธอทำไมไยเธอไม่เคยแล ไม่เคยAมอง

 E  และเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา G#m  เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา C#m  เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรักAเขา..B

 A  หู.. ฉันเสียน้ำตาC#mให้เธอมากแค่ไหน   ทำได้เพียงF#mแค่ทำใจ   ความรักฉันAหลุดลอยไปสุดสายBตา

โอ้ใจเอ๋Eยทำไมหัวใจไม่หลาบจำดึงดัG#mนจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้C#mว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจปล่อยเขาทำร้าAยย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เติมอยู่B

โอ้ใจเอ๋Eยทำไมรักใครช่างง่ายดายใจง่าG#mยเกินไปไหมเธอโอ้ใจC#mเอ๋ย.. โอ้ใจAเอ๋ย.. Bทำไมเจ็บไม่จำE

C D |

 G  เพราะเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา Bm  เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา Em  เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรักCเขา..*D

 C  หู.. ฉันเสียน้ำตาEmให้เธอมากแค่ไหน   ทำได้เพียงAmแค่ทำใจ   ความรักฉันCหลุดลอยไปสุดสายDตา

โอ้ใจเอ๋Gยทำไมหัวใจไม่หลาบจำดึงดัBmนจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้Emว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจปล่อยเขาทำร้าCยย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เติมอยู่D

โอ้ใจเอ๋Gยทำไมรักใครช่างง่ายดายใจง่าBmยเกินไปไหมเธอโอ้ใจEmเอ๋ย.. โอ้ใCจเอ๋ย..D

   ทำไมเจ็บไม่จำAm เจ็บยังไงก็รักเธอ Bm  ฮืมซ้ำยังไงก็รักเธอ C  ใครจะพูดยังไงก็รักเธอ ก็รัDก..

C | Bm |Em | G |
C | Bm |Am | D |

โอ้ใจเอ๋Gยทำไมหัวใจไม่หลาบจำดึงดัBmนจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้Emว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจปล่อยเขาทำร้าCยย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เติมอยู่D

โอ้ใจเอ๋Gยทำไมรักใครช่างง่ายดายใจง่าD/F#ยเกินไปไหมเธอโอ้ใจEmเอ๋ย.. โอ้ใCจเอ๋ย..Dทำไมเจ็บไม่Amจำ โอ้ใจเอ๋ย..Dทำไมเจ็บไม่จำ

G | Bm |C D | G |ฟังเพลง - ดึงดัน โอม คอกเทล x ตั๊ก ศิริพร - YouTube

เนื้อเพลง ดึงดัน (100x100) COCKTAIL x ตั๊ก ศิริพร ฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้ว และก็รักเธอมากจนล้นใจ เธอทำไมไยเธอไม่เคยแล ไม่เคยมอง และเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรักเขา หู ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหน ทำได้เพียงแค่ทำใจ ความรักฉันหลุดลอยไปสุดสายตา โอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้ายย้ำๆซ้ำๆเติมอยู่ โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ โอ้ใจเอ๋ย โอ้ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ เพราะเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรักเขา หู ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหน ทำได้เพียงแค่ทำใจ ความรักฉันหลุดลอยไปสุดสายตา โอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้ายย้ำๆซ้ำๆเติมอยู่ โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ โอ้ใจเอ๋ย โอ้ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ เจ็บยังไงก็รักเธอ ฮืมซ้ำยังไงก็รักเธอ ใครจะพูดยังไงก็รักเธอ ก็รัก โอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้ายย้ำๆซ้ำๆเติมอยู่ โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ โอ้ใจเอ๋ย โอ้ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ โอ้ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ