ดีดีกันไว้

  สุกัญญา มิเกล   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดีดีกันไว้ สุกัญญา มิเกล

จะโกรธจะเคืAองกันอย่างไF#mร ให้ดีDต่อกันไว้Eแม้เลิกกันไปA จะอย่างไF#mร..ก็เคยDเป็นคนคุ้นEเคยยังไAง จะยังไF#mง เจอกันDอย่าทำเฉEเหมือนคนไม่เคAยมีเยื่อใยD ไม่เคEยมีหัวใA

A F#m | D E |
A F#m | D E |
A F#m | D E |
A D | E A |

 A  คิดถึงเรื่องวันF#mเก่า เราDนั้นไม่เข้าAกันเลย A  ไอ้ฉันนั้นมันF#mเห่ย ส่วนเธDอมันก็หลAงตัวเอง A  ลาลากันแล้F#mว จบจบไปแล้D   ก็ให้มันแล้Aว ไม่ต้องเกรง A  ฉันเอDง..ไม่ติดใจEสักกะหน่Aอย

** |

A F#m | D E |A D | E A |

 A  เจอเธอเมื่อวันF#mก่อน ทำไมDไม่ยอมพูดAจา A  หนำซ้ำไม่มอF#mงหน้า ได้ทีDเธอก็แว้บAไป A  เราเองก็รู้F#m ไอ้ที่เราร้าDย ไม่ใช่จะร้าAยสักเท่าไหร่ A  เธอแว้บไปD ยังกับเธอEนั้นเจอโจAทย์

** |

A F#m | D E |
A F#m | D E |
A F#m | D E |
A D | E A |

* | ** | ** |

A F#m |

 D  เจอกันก็ทักEกันสักหน่อย

A F#m |

 D  เจอกันก็ยิ้มEกันสักหน่อย

A F#m | D E |A D | E A |
A F#m | D E | ( x3 ) | A D | E A |ฟังเพลง - ดีดีกันไว้ สุกัญญา มิเกล - YouTube

เนื้อเพลง ดีดีกันไว้ สุกัญญา มิเกล จะโกรธจะเคืองกันอย่างไร ให้ดีต่อกันไว้ แม้เลิกกันไป จะอย่างไร ก็เคยเป็นคนคุ้นเคย ยังไง จะยังไง เจอกันอย่าทำเฉย เหมือนคนไม่เคยมีเยื่อใย ไม่เคยมีหัวใจ คิดถึงเรื่องวันเก่า เรานั้นไม่เข้ากันเลย ไอ้ฉันนั้นมันเห่ย ส่วนเธอมันก็หลงตัวเอง ลาลากันแล้ว จบจบไปแล้ว ก็ให้มันแล้ว ไม่ต้องเกรง ฉันเอง ไม่ติดใจสักกะหน่อย เจอเธอเมื่อวันก่อน ทำไมไม่ยอมพูดจา หนำซ้ำไม่มองหน้า ได้ทีเธอก็แว้บไป เราเองก็รู้ ไอ้ที่เราร้าย ไม่ใช่จะร้ายสักเท่าไหร่ เธอแว้บไป ยังกับเธอนั้นเจอโจทย์ เจอกันก็ทักกันสักหน่อย เจอกันก็ยิ้มกันสักหน่อย