ล้มตัว

  Drama Stream   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ล้มตัว Drama Stream
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิพนธ์ ไทยเจริญเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Drama Stream

ในF#วันคืนที่มีC# กับชีวิD#mตที่ยังต้องดิ้นBรนยังค้F#นหาไม่เจBอ ไม่มีจุดหมC#าย

ชีวิF#ตเท่าที่มีC#/F ที่ผ่านมD#mาวันนี้ความหวังBยังว่างเปล่าต้องกาF#รใครสักคBนในวันเหนื่อยล้C#

บางครั้BงอยากหยุดหายใจC#ไม่เดินต่อไปF#

ในวันที่อับแสD#mงเลือนลาง..มาในชีBวิตอ่อนล้าจนล้มตัF#ว มีไหมสักคนช่วยดึงขึ้นไปC#ในค่ำคืนอ้างว้าD#mงเดียวดาย ไม่เหลือใคBอยากมีเพียงคนเข้าใจF# ดูแลห่วงฉันไม่ทอดทิ้งกัC#วันที่ฉันนั้นล้มตัว..

D#m B |

กี่รอF#ยหยดน้ำตC#/FความผิดหวังD#mซ้ำ ๆ เจ็บช้ำBต้องทุกข์ทนเผชิF#ญความมืดมBนบนทางโหดร้าC#

แค่เพีF#ยงใครสักคC#/Fน..โอบกอดฉัD#mนในวันที่ฉันBนั้นเดียวดายช่วยลF#บรอยหัวใจBในความอ้างว้าC#

* | ** |

D#m B | F# C# |
D#m B | F# C# |

** |

D#m | B |F# | C# |

แค่ใครสักคนได้ไหD#mมช่วยฉันมาจับมือขึ้นไปBวันที่ชีวิF#ตฉันไม่เหลือใคC#แค่เพียงคนสุดท้D#mาย วันที่ฉันเดียวดาBขอแค่เพียงใครสักคนF#ได้ไหม คนที่เข้าใจC#

ในวันที่อับแสD#mงเลือนลางมาในชีBวิตอ่อนล้าจนล้มตัF#ว เป็นเธอได้ไหมช่วยดึงขึ้นไปC#..วันที่ฉันนั้นล้มตัD#mว..ฟังเพลง - ล้มตัว Drama Stream - YouTube

เนื้อเพลง ล้มตัว Drama Stream ในวันคืนที่มี กับชีวิตที่ยังต้องดิ้นรน ยังค้นหาไม่เจอ ไม่มีจุดหมาย ชีวิตเท่าที่มี ที่ผ่านมาวันนี้ความหวังยังว่างเปล่า ต้องการใครสักคนในวันเหนื่อยล้า บางครั้งอยากหยุดหายใจไม่เดินต่อไป ในวันที่อับแสงเลือนลาง มาในชีวิต อ่อนล้าจนล้มตัว มีไหมสักคนช่วยดึงขึ้นไป ในค่ำคืนอ้างว้างเดียวดาย ไม่เหลือใคร อยากมีเพียงคนเข้าใจ ดูแลห่วงฉันไม่ทอดทิ้งกัน วันที่ฉันนั้นล้มตัว กี่รอยหยดน้ำตา ความผิดหวังซ้ำๆเจ็บช้ำต้องทุกข์ทน เผชิญความมืดมนบนทางโหดร้าย แค่เพียงใครสักคน โอบกอดฉันในวันที่ฉันนั้นเดียวดาย ช่วยลบรอยหัวใจในความอ้างว้าง แค่ใครสักคนได้ไหมช่วยฉันมาจับมือขึ้นไป วันที่ชีวิตฉันไม่เหลือใคร แค่เพียงคนสุดท้าย วันที่ฉันเดียวดาย ขอแค่เพียงใครสักคนได้ไหม คนที่เข้าใจ ในวันที่อับแสงเลือนลางมาในชีวิต อ่อนล้าจนล้มตัว เป็นเธอได้ไหมช่วยดึงขึ้นไป วันที่ฉันนั้นล้มตัว