ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก)

  First Anuwat   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก) First Anuwat (i'm okay)
เนื้อร้อง: First Anuwat, Vorapat Vongsukontทำนอง: First Anuwatดนตรี: First Anuwat, Pawee Prechaverakul, Vorapat Vongsukont, Kevin Biddleโปรดิวเซอร์: Pawee Prechaverakul, Vorapat Vongsukontสังกัดค่าย: marr, Believe Musicติดต่องานแสดง: 0611622295

เหมือGนว่าฉันกำลังจะดีEmขึ้นแล้วอาจมีAmร้องไห้บางวัDเหมือGนว่าฉันกำลังทำใจEmได้แล้วจนเธAmอ..ทักมาหากัD

ก็เลิกไปแล้วจะถาBmม..ทำไEmวันนี้ฉัBmน..เป็นอย่างEmไรจะให้ฉัAmนตอบเธอว่าไงD

จริง ๆ ก็ไหGวอยู่ แต่ก็รู้Emสึกว่าลึก ๆAm ใจฉันยังลืมDไม่ได้เลยก็ยังไหวGอยู่ ไม่เป็นEmไรให้เธอเดิAmนจากไปได้เลDย (ฉันยังไหวอยู่)

G | Em |Am | D |

เหมืGอนว่าฉันกำลังจะอยู่Emได้แล้วแค่ยัAmงคิดถึงบางวัDเหมืGอนว่าฉันกำลังจะไปEmต่อแล้วจนเธAmอ..ทักมาหากัD

* | ** |

G | Em |Am | D |
G | Em |Am | D |

* | ** |

จริง ๆ ก็ไหวGอยู่ แต่ก็รู้Emสึกว่าลึก ๆAm ใจฉันยังลืมDไม่ได้เลยก็ยังไหBmวอยู่ ไม่เป็Emนไรให้เธอเดิAmนจากไปกับคนนั้D

บอกเอาไว้Am ไม่ต้องเป็นห่วงกัDฉันยังไหG | Em | Am | Dวอยู่ฉันยังไหGว..ฟังเพลง - ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก) First Anuwat (i'm okay) - YouTube

เนื้อเพลง ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก) First Anuwat (i'm okay) เหมือนว่าฉันกำลังจะดีขึ้นแล้ว อาจมีร้องไห้บางวัน เหมือนว่าฉันกำลังทำใจได้แล้ว จนเธอ ทักมาหากัน ก็เลิกไปแล้วจะถาม ทำไม วันนี้ฉัน เป็นอย่างไร จะให้ฉันตอบเธอว่าไง จริงๆก็ไหวอยู่ แต่ก็รู้สึก ว่าลึกๆใจฉันยังลืมไม่ได้เลย ก็ยังไหวอยู่ ไม่เป็นไร ให้เธอเดินจากไปได้เลย (ฉันยังไหวอยู่) เหมือนว่าฉันกำลังจะอยู่ได้แล้ว แค่ยังคิดถึงบางวัน เหมือนว่าฉันกำลังจะไปต่อแล้ว จนเธอ ทักมาหากัน จริงๆก็ไหวอยู่ แต่ก็รู้สึก ว่าลึกๆใจฉันยังลืมไม่ได้เลย ก็ยังไหวอยู่ ไม่เป็นไร ให้เธอเดินจากไปกับคนนั้น บอกเอาไว้ ไม่ต้องเป็นห่วงกัน ฉันยังไหวอยู่ ฉันยังไหว