บ่ม้มสิเจ็บ

  กลอยใจ ข้าวสารแลนด์   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่ม้มสิเจ็บ กลอยใจ ข้าวสารแลนด์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ทอน ทุ่งฝนเรียบเรียง: นัท พอใจสังกัดค่าย: Khaosan Land (ข้าวสารแลนด์)ติดต่องานแสดง: 0610864591

E G#m/D# | C#m |A G#m | F#m B |E B |

เปลี่ยนใจEกระทันหัน บ่ทันG#mได้ตั้งถ่าอ้ายม้าF#mงสัญญา..กลายเป็นBฮักเพเบิดEฮักน้อง อ้ายกะG#mมาเทเฮ็ดหน้าF#mเลมเล อ้ายมาเป๋Bไปทั่ว

G#mอละน้อ มื้อC#mนี้ตั้งแต่กี้A..เพิ่นบอกสิมีแต่น้องคนBเดียว..B

บ่ม้มสิเจ็บEอีกคือเก่าล่ะน้G#mอเมื่ออ้ายมาตั๋วC#m Bน้องหลอยออกป่องAแปว บ่เห็นแม่แววสิหวนคือBจังเก่าวันEเวลาเปลี่ยนผัG#mนอ้ายปันใจบ่มีC#mคำเว้า  Bอ้ายไปเอาAเขา..เข้าF#มาแต่ตอนใด๋B(อยากถามหัวใจอ้ายเบิ่งแหน่)

E |

แฮงคึEดแฮงไหล เหลือใจG#mเด้น้ำตาเบิF#mดปัญญา..สิดึงอ้ายBมาคืนเว้าไปEกะซำนั้น คำน้องเป็นร้อG#mยพันหมื่นอ้ายกF#mะยังยืนยันว่าBสิไป

* | ** |

E G#m | F#m B |
E G#m | F#m B |

G#m G#7 | C#m |A | B | B |

* | ** |

บ่ม้มสิเจ็บEอีกคือเก่าล่ะน้G#mอเมื่ออ้ายมาตั๋วC#m Bน้องหลอยออกป่องAแปว บ่เห็G#mนแม่แววสิหวนคืF#mอจังเก่า BวันEเวลาเปลี่ยนผัG#mนอ้ายปันใจบ่มีC#mคำเว้า  Bอ้ายไปเอาAเขา..เข้าF#มาแต่ตอนใด๋Bอยากถามหัวใจอ้ายเบิ่งแหน่

E G#m | C#m |A G#m | F#m B | E |ฟังเพลง - บ่ม้มสิเจ็บ กลอยใจ ข้าวสารแลนด์ - YouTube

เนื้อเพลง บ่ม้มสิเจ็บ กลอยใจ ข้าวสารแลนด์ เปลี่ยนใจกระทันหัน บ่ทันได้ตั้งถ่า อ้ายม้างสัญญา กลายเป็นฮักเพ เบิดฮักน้อง อ้ายกะมาเท เฮ็ดหน้าเลมเล อ้ายมาเป๋ไปทั่ว โอละน้อ มื้อนี้ ตั้งแต่กี้ เพิ่นบอกสิมีแต่น้องคนเดียว บ่ม้มสิเจ็บอีกคือเก่าล่ะน้อเมื่ออ้ายมาตั๋วน้อง หลอยออกป่องแปว บ่เห็นแม่แววสิหวนคือจังเก่า วันเวลาเปลี่ยนผันอ้ายปันใจบ่มีคำเว้า อ้ายไปเอาเขา เข้ามาแต่ตอนใด๋ (อยากถามหัวใจอ้ายเบิ่งแหน่) แฮงคึดแฮงไหล เหลือใจเด้น้ำตา เบิดปัญญา สิดึงอ้ายมาคืน เว้าไปกะซำนั้น คำน้องเป็นร้อยพันหมื่น อ้ายกะยังยืนยันว่าสิไป บ่ม้มสิเจ็บอีกคือเก่าล่ะน้อเมื่ออ้ายมาตั๋วน้อง หลอยออกป่องแปว บ่เห็นแม่แววสิหวนคือจังเก่า วันเวลาเปลี่ยนผันอ้ายปันใจบ่มีคำเว้า อ้ายไปเอาเขา เข้ามาแต่ตอนใด๋ อยากถามหัวใจอ้ายเบิ่งแหน่