เรามีแครอทนะ

  GOG GAG   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เรามีแครอทนะ GOG GAG
เนื้อร้อง/ทำนอง: GOG GAG

พ่อค้า วันนี้มีผักอะไรมาบ้าง ?อืม เอ่อ..

เรามีCแครอทนAmะ ขอเลือDmกแครอทหน่อGเรามีCคะน้านAmะ ขอเลือDmกคะน้าหน่อGเรามีCผักกาดนAmะ ขอเลือDmกผักกาดหน่GอยเรามีCมะระนAmะ ขอเลือDmกมะระหน่Gอย

เลือCกแล้วอย่าวาAmงมะระที่เดิDmมได้ไหGม? ทำไมล่ะ?เลือCกแล้วช่วAmยเปลี่ยนทิศมะรDmะให้หน่Gอย ทำไมล่ะ?เพรCาะอยาAmกให้เธDmอหันมะรGะเราหน่C AmอยหัDmนมะรGะเราหน่Cอย!ฟังเพลง - เรามีแครอทนะ GOG GAG - YouTube

เนื้อเพลง เรามีแครอทนะ GOG GAG พ่อค้า วันนี้มีผักอะไรมาบ้าง ? อืม เอ่อ เรามีแครอทนะ ขอเลือกแครอทหน่อย เรามีคะน้านะ ขอเลือกคะน้าหน่อย เรามีผักกาดนะ ขอเลือกผักกาดหน่อย เรามีมะระนะ ขอเลือกมะระหน่อย เลือกแล้วอย่าวางมะระที่เดิมได้ไหม? ทำไมล่ะ? เลือกแล้วช่วยเปลี่ยนทิศมะระให้หน่อย ทำไมล่ะ? เพราะอยากให้เธอหันมะระเราหน่อย หันมะระเราหน่อย!