เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ

  กอล์ฟ สุทธิพงษ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์เรียบเรียง/ดนตรี: นนท์ อมตะ

E G#m | C#m G#m |A E | F#m | B |

มกรEาฯ สัญญG#mาให้ไว้กับอ้C#mายกุมภF#าฯ วันวาเลนไทAน์เจ้าบอกกับอ้าBยสิบ่ถิ่มป๋E

มีนาฯเลยผ่F#mาน สองเฮานั้C#mนยังจำสัญญF#mพอย่าBงเข้าเดือนเมษEาฯเจ้าจากบ้านนBา บ่หวนคืนEเฮือน  E7

พฤษภAาฯ น้ำในตาBก็เริ่มหลั่งไหC#mมิถุBนายนผ่านไปA หัวใจBอ้ายเริ่มเหว่ว้Eกรกฏาฯเลยผ่F#mาน บ่มีวี่แวC#mวเจ้าคืนกลับมF#mสิงหBาฯเจ้าลืมสัญญEบ่หวนคืนมBาหาอ้ายคือEเก่า..B

เข้าสู่กันยEาฯ ตุลG#mาฯก็เลยผ่านC#mไปพฤศจิกBาฯอ้ายแทบขาดใจA น้องได้Bส่งข่าวคืนEมาสิมีข่าวดีC#m สิ้นปีนี้C#7ปลายเดือนธันF#mวาฯเจ้าบ่BจำคำสัญญEจะเข้าวิวาBห์กับหนุ่มเศรษฐีE

E G#m | C#m B |A B | E |
C#m C#7 | F#m B | E B | E |

เสียงสวดเอิ้Aนขวัญ สะบั้Bนหัวใจอ้าC#mยนี้   Bน้องคนAดี มื้อนี้Bถิ่มอ้ายไปแล้Eเฮ็ดให้อ้ายเจ็บปวC#mด..รวดร้าC#7วระทมสุดแสF#mหนึ่งปีBที่อ้ายหวงแหEเจ้าตอบแทBนได้เจ็บเจียนEตาย

* |

สิฮักเจ้าหมดลมหายใF#mแม้นดนปานใด๋B อ้ายก็ยังรอ

A | G#m C#7 |F#m A | B | B | E |ฟังเพลง - เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ - YouTube

เนื้อเพลง เบิดลมหายใจอ้ายกะรอ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ มกราฯ สัญญาให้ไว้กับอ้าย กุมภาฯ วันวาเลนไทน์ เจ้าบอกกับอ้ายสิบ่ถิ่มป๋า มีนาฯเลยผ่าน สองเฮานั้นยังจำสัญญา พอย่างเข้าเดือนเมษาฯ เจ้าจากบ้านนา บ่หวนคืนเฮือน พฤษภาฯ น้ำในตาก็เริ่มหลั่งไหล มิถุนายนผ่านไป หัวใจอ้ายเริ่มเหว่ว้า กรกฏาฯเลยผ่าน บ่มีวี่แววเจ้าคืนกลับมา สิงหาฯเจ้าลืมสัญญา บ่หวนคืนมาหาอ้ายคือเก่า เข้าสู่กันยาฯ ตุลาฯก็เลยผ่านไป พฤศจิกาฯอ้ายแทบขาดใจ น้องได้ส่งข่าวคืนมา สิมีข่าวดี สิ้นปีนี้ปลายเดือนธันวาฯ เจ้าบ่จำคำสัญญา จะเข้าวิวาห์กับหนุ่มเศรษฐี เสียงสวดเอิ้นขวัญ สะบั้นหัวใจอ้ายนี้ น้องคนดี มื้อนี้ถิ่มอ้ายไปแล้ว เฮ็ดให้อ้ายเจ็บปวด รวดร้าวระทมสุดแสน หนึ่งปีที่อ้ายหวงแหน เจ้าตอบแทนได้เจ็บเจียนตาย สิฮักเจ้าหมดลมหายใจ แม้นดนปานใด๋ อ้ายก็ยังรอ