ให้ฉันได้เอ่ยคำว่ารัก

  THE STUDIO PROJECT   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ให้ฉันได้เอ่ยคำว่ารัก THE STUDIO PROJECT
เนื้อร้อง/ทำนอง: THE STUDIO PROJECTโปรดิวเซอร์: THE STUDIO PROJECTสังกัดค่าย: N.Y.U.Club

C | B7 |C | B7 |

 C  ก่อนนี้ฉันไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยมอB7งเห็นใคร C  เป็นเหมือนคนไม่มีหัวใจ คำว่ารักB7ไม่เคยใช้ C  ทำร้ายคนดี ๆ ที่เจอ ไม่เคยมีB7เยื่อใย   ไม่เคยคิCด ไม่เคยแคร์ ไม่เคยสB7น โฮ..

 G  ผ่านมานั้นฉันมันคD/F#นไม่ดี   แต่ในวันนี้Fรู้ซึ้งทุกอย่Eาง   ขาดแค่เพียงโอกาAmศสักครั้C

 G  ให้ฉันได้เอ่ยเพียงคำว่ารัAmกครั้งหนึ่ง   จะเป็นคำBmสำคัญที่ฉันจะมอบให้เธC G  ถ้าฉันได้เอ่ยด้วยคำว่ารัAmกสักครั้ง   จะเป็นคำBmสัญญาที่เกิดขึ้นมา และมีCmให้เพียงเธD

 C  ตอนนี้ฉันพึ่งได้เข้าใจ..ว่ามันเป็นB7เช่นไร C  ความหลังที่ฉันเคยได้ทำ..กลับมาย้ำB7ให้หวั่นไหว C  ความรักที่ฉันมีให้เธอ..ไม่เคยมีB7ให้ใคร   ได้แต่คิCด ได้แต่แคร์ ได้แต่หวัB7ง โฮ..

* | ** | *** |

G | Am |Bm | C |

 Am  เหมือนเป็นตราบEmาปอยู่ในหัวใG   สิ่งที่ทำD สิ่งที่ฉันได้ก่อ Am  เช็ดเลือดยอมรัBmบตัวเอง หากว่าเธCmอได้จากไD

 G  ให้ฉันได้เอ่ยเพียงคำว่ารัAmกครั้งหนึ่ง   จะเป็นคำBmสำคัญที่ฉันจะมอบให้เธC G  ถ้าฉันได้เอ่ยด้วยคำว่ารัAmกสักครั้ง   คงไม่เป็Bmนแค่ความว่างเปล่า ก็วันนี้Cmไม่มีเธDอ..ฟังเพลง - ให้ฉันได้เอ่ยคำว่ารัก THE STUDIO PROJECT - YouTube

เนื้อเพลง ให้ฉันได้เอ่ยคำว่ารัก THE STUDIO PROJECT ก่อนนี้ฉันไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยมองเห็นใคร เป็นเหมือนคนไม่มีหัวใจ คำว่ารักไม่เคยใช้ ทำร้ายคนดีๆที่เจอ ไม่เคยมีเยื่อใย ไม่เคยคิด ไม่เคยแคร์ ไม่เคยสน โฮ ผ่านมานั้นฉันมันคนไม่ดี แต่ในวันนี้รู้ซึ้งทุกอย่าง ขาดแค่เพียงโอกาศสักครั้ง ให้ฉันได้เอ่ยเพียงคำว่ารักครั้งหนึ่ง จะเป็นคำสำคัญที่ฉันจะมอบให้เธอ ถ้าฉันได้เอ่ยด้วยคำว่ารักสักครั้ง จะเป็นคำสัญญาที่เกิดขึ้นมา และมีให้เพียงเธอ ตอนนี้ฉันพึ่งได้เข้าใจ ว่ามันเป็นเช่นไร ความหลังที่ฉันเคยได้ทำ กลับมาย้ำให้หวั่นไหว ความรักที่ฉันมีให้เธอ ไม่เคยมีให้ใคร ได้แต่คิด ได้แต่แคร์ ได้แต่หวัง โฮ เหมือนเป็นตราบาปอยู่ในหัวใจ สิ่งที่ทำ สิ่งที่ฉันได้ก่อ เช็ดเลือดยอมรับตัวเอง หากว่าเธอได้จากไป ให้ฉันได้เอ่ยเพียงคำว่ารักครั้งหนึ่ง จะเป็นคำสำคัญที่ฉันจะมอบให้เธอ ถ้าฉันได้เอ่ยด้วยคำว่ารักสักครั้ง คงไม่เป็นแค่ความว่างเปล่า ก็วันนี้ไม่มีเธอ