อกหักดังเป๊าะ

  แร็พอีสาน   ฮันนี่ นิชาดา   ลูกทุ่ง   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อกหักดังเป๊าะ ฮันนี่ นิชาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงษ์เรียบเรียง/ดนตรี: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: จินนี่ ภูไท, ไพบูลย์ แสงเดือนสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

Bm | F#m |G | A |

ทุกมื้Bmอหลังเลิกแถวน้องสิฟ้าF#mวไปหยิบกระดาษปากกาเขียGนถ้อยคำว่าตั้งใจเรียนเด้อจ้าแล้วเอาไปป้อAนใต้โกนโต๊ะอ้าย

แอBmบฮักอ้ายมานาน หมู่กะเตืF#mอนว่าให้เผื่อใจสิอกGหักได้ง่าย ๆ กับกาAรแอบมักรุ่นพี่

แล้วมื้อนี้Gเวลาประมาณ..เที่ยงAตรงขณะที่น้อF#mงหย่างลงอาคาBmเห็นAอ้ายหย่างจับมืGอกับสาว ม.ปลายออกจากโรงAอาหารเบิ่งจากเหตุกาGรณ์ คือน้องอกหัก แม่Aนบ่..

อกหักดังเปาDะ.. นี้บ่คือคำF#mหมู่ว่าBmสมุAด ปากกGา หลุดมือ เหี่ยลงขั่นไดAแก้วน้ำกะเหี่Dย ไหลฮาดการบ้านภาษาF#mไทยต้องส่งคาบบ่าBmย สิเฮ็ดจั่งใด๋ละหื้Aอ..

น้ำตาโฮ่งหน่วDย ห้ามไว้ปานใด๋กะบ่Bmฟังหมู่ถามว่าเป็นหยัGง น้ำตาแห่งพังลงหย่าว Aขี้หมูกเลมเล่D เทิงสูน เทิงสั่น เทิงF#mฟ้าวไหวบ่น้อเฮBmา..ในคาบสุดท้ายของบ่ายAนี้..สิเรียนฮู้เรื่องบ่Dน้อ..  A

 Bm  มันเจ็บมันสั่นเบิ่ดคำสิเว้า บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งใด๋ F#m  แต่ต้องฟ้าวเก็บ สมุด ปากกา   เพื่อเข้าเรียนคาบต่อไป G  ขอโทษเด้อค่ะ คุณครู หนูขออนุญาต Em  เรียนไป ฮ้องAไห้ไป

D | F#m |Bm |A |
G | F#m |G | A | A |

* | ** |

D | F#m |Bm | A |

* | ** |

สิเรียนฮู้เรื่องอยู่บ้Dฟังเพลง - อกหักดังเป๊าะ ฮันนี่ นิชาดา - YouTube

เนื้อเพลง อกหักดังเป๊าะ ฮันนี่ นิชาดา ทุกมื้อหลังเลิกแถว น้องสิฟ้าวไปหยิบกระดาษปากกา เขียนถ้อยคำว่าตั้งใจเรียนเด้อจ้า แล้วเอาไปป้อนใต้โกนโต๊ะอ้าย แอบฮักอ้ายมานาน หมู่กะเตือนว่าให้เผื่อใจ สิอกหักได้ง่ายๆกับการแอบมักรุ่นพี่ แล้วมื้อนี้เวลาประมาณ เที่ยงตรง ขณะที่น้องหย่างลงอาคาร เห็นอ้ายหย่างจับมือกับสาว ม ปลาย ออกจากโรงอาหาร เบิ่งจากเหตุการณ์ คือน้องอกหัก แม่นบ่ อกหักดังเปาะ นี้บ่คือคำหมู่ว่า สมุด ปากกา หลุดมือ เหี่ยลงขั่นได แก้วน้ำกะเหี่ย ไหลฮาดการบ้านภาษาไทย ต้องส่งคาบบ่าย สิเฮ็ดจั่งใด๋ละหื้อ น้ำตาโฮ่งหน่วย ห้ามไว้ปานใด๋กะบ่ฟัง หมู่ถามว่าเป็นหยัง น้ำตาแห่งพังลงหย่าวๆขี้หมูกเลมเล่ เทิงสูน เทิงสั่น เทิงฟ้าว ไหวบ่น้อเฮา ในคาบสุดท้ายของบ่ายนี้ สิเรียนฮู้เรื่องบ่น้อ มันเจ็บมันสั่นเบิ่ดคำสิเว้า บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งใด๋ แต่ต้องฟ้าวเก็บ สมุด ปากกา เพื่อเข้าเรียนคาบต่อไป ขอโทษเด้อค่ะ คุณครู หนูขออนุญาต เรียนไป ฮ้องไห้ไป สิเรียนฮู้เรื่องอยู่บ้อ