บักฮูขี่

  จา สิงห์ชัย   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บักฮูขี่ จา สิงห์ชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: KONMEEBOON (คนมีบุญเรคคอร์ด)ติดต่องานแสดง: 0905636166

C | Am |F | G |

เขาเคCยคิดฮอดมึงบ่ เขาเคAmยโทรหามึงบ่กินข้าวกับหยัFง สำบายดีบ่เดือนหนึ่Gงเขาถามมึงจักเทื่อ

เขาบ่ว่าCงมึงเข้าใจบ่มึงสิโทรไปหยัAmงกะด้อกะเดื้อเขาบ่เคยFโทรกลับจักเทื่อปานใด๋Gน้อมึงจั่งสิเข้าใจ

บายเบิ่งคีAmงจะของแหน่ทบทวEmนอิหยังต่อหยัง ที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้เขาเซาฮัFกแต่ดนแล้วบักฮูขี่เขากำลังสิถิ่มGมึงไป

เขาบ่ได้บอFกว่าเขาเซาฮัGเขาหลูโตนซาEmติหน้ามึงซื่อ ๆAmเขารGอแค่ให้Fมึงเตรียมพร้อมรับมืGเขาสิได้ไปแบบบ่ลำCบากใจ   Eมึงบ่ต้องเหนี่Fยว ต้องรั้Gสิเว้าอิหยัEmง เขากะบ่กลับคืAmนมาใหGม่ได้แล้วถิ่Fม มีเลิกกะแล้วไปมีผู้ใหGม่มันเรื่องธรรมชาCติ

เขาบ่ฮักCมึงแล้วฮู้บ่มึงบ่ต้องไปง้Amออิหยังให้มันยากทำใจใFห้สบาย บ่ต้องปากฮู้อยู่ว่ามันยาGก แต่มึงกะต้องเฮ็ดใจ

* | ** |

 F  เขาบ่ได้ฮักมึงแล้ว กะเข้าใจCแหน่แหม้.. A#  มึงคือเว้ายากแท่ บักหัวใจเอ๋Gย บักฮูขี่เอ๋ย..

F G | Am |F G | C E |
F G | C E |F G | C |

* | ** |

C | Am |F | G |C | C |คอร์ดเพลง บักฮูขี้ จา สิงห์ชัย

เนื้อเพลง บักฮูขี่ จา สิงห์ชัย เขาเคยคิดฮอดมึงบ่ เขาเคยโทรหามึงบ่ กินข้าวกับหยัง สำบายดีบ่ เดือนหนึ่งเขาถามมึงจักเทื่อ เขาบ่ว่างมึงเข้าใจบ่ มึงสิโทรไปหยังกะด้อกะเดื้อ เขาบ่เคยโทรกลับจักเทื่อ ปานใด๋น้อมึงจั่งสิเข้าใจ บายเบิ่งคีงจะของแหน่ ทบทวนอิหยังต่อหยัง ที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้ เขาเซาฮักแต่ดนแล้วบักฮูขี่ เขากำลังสิถิ่มมึงไป เขาบ่ได้บอกว่าเขาเซาฮัก เขาหลูโตนซาติหน้ามึงซื่อๆเขารอแค่ให้มึงเตรียมพร้อมรับมือ เขาสิได้ไปแบบบ่ลำบากใจ มึงบ่ต้องเหนี่ยว ต้องรั้ง สิเว้าอิหยัง เขากะบ่กลับคืนมาใหม่ ได้แล้วถิ่ม มีเลิกกะแล้วไปมีผู้ใหม่ มันเรื่องธรรมชาติ เขาบ่ฮักมึงแล้วฮู้บ่ มึงบ่ต้องไปง้ออิหยังให้มันยาก ทำใจให้สบาย บ่ต้องปาก ฮู้อยู่ว่ามันยาก แต่มึงกะต้องเฮ็ดใจ เขาบ่ได้ฮักมึงแล้ว กะเข้าใจแหน่แหม้ มึงคือเว้ายากแท่ บักหัวใจเอ๋ย บักฮูขี้เอ๋ย