คนโง่

  แจ็ค ลูกอีสาน   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนโง่ แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: UDM Recordดนตรี: เฟียสย่างไส้, หมูร้อยหอ, เอ็กซ์ต้าร์คอง, ธีระวัฒน์ แข็งขัน, เต๋าริสึ้ม(ออฟมาทำไม)โปรดิวเซอร์: มานพ แสนอุบล

Fm D# | C# D# G# |
Fm D# | C# D# Fm |

คำว่าฮัFmกที่ให้เจ้าไป มันD#บ่มีความหมายกะถิ่C#มให้อ้ายตาD#ยสาหล่Fmสิเก็Fmบมันไว้เฮ็ดหยัง คนD#ซั่ว ๆ จั่งหมาคนC#บ่มีปัญญD#าจั่งอ้าFm

คำA#mพ่อแม่ของเจ้า ที่เพิ่นเว้าFmน่ะถืกแล้วประสC#าซุมแนวD#ทุกข์ยาFmอยู่นำA#mกะแสนเมื่อย คงมีFmแต่ความลำบากแล้วไผC#ล่ะอยากสิเจิD#ดมาจFmแต่คA#mงสิบ่เป็นหยัง ถ้าหากเจ้Fmาอยากหนีให้พ้นถ้าเจ้าพ้C#อคนที่ดีกะไปสCา..

ลืFmม ลืมอ้ายสาหล่าอยากให้เจ้าลืC#ม แล้วถิ่มอ้ายไปสาหล่าอ้ายมันคนG#โง่ ๆ อ้ายมันคนบ่ดีเจ้าอย่าไปจำD#ให้มันฮกสมอง

ถึงว่าอ้ายยังฮัFmก ฮักเจ้าคือเก่าแค่ก้อนขี้ดิC#น มันกะบ่สมดาวมีG#แค่หัวใจ สิสู้อีหยังได้กับเขาคนที่เจ้าD#นั้นฮักเบิดใจถิ่มอ้ายไปFmสาหล่า.C# | Fm | D#.

 Fm  เดือนกะเดือนอีเกิ้C#งเทิงฟ้าบ่คู่ดิน Fm  ฝนตกรินย้อย ๆC# บ่ไหลสู่คืนนภา Fm  วาสนากาก่ำC# บ่สมส่ำได้คู่หงส์ Fm  คือสิเฮ็ดได้แค่ปC# D#ลง..

 Fm  น้ำตาไหลรินย้อยย้C#อนผลาเฮานี่ตี้ Fm  บ่ได้เป็นผู้มั่งมีC#คือจั่งเขาดอกคนนั้น Fm  นับถ่าแต่มื้อจC#ม คั่นเจ้าสิหย่างไปนำกัน Fm  อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนั้C#น.. โหD#ว่..

Fm | A# |G# | C |

A#m Fm | A#m Fm | C# | C |

* | ** | *** | **** | ***** |

อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนั้C#น.. โหว่D#..ถิ่มอ้ายให้ตาFmยสาหล่า..ฟังเพลง - คนโง่ แจ็ก ลูกอิสาน - YouTube

เนื้อเพลง คนโง่ แจ็ค ลูกอีสาน คำว่าฮักที่ให้เจ้าไป มันบ่มีความหมาย กะถิ่มให้อ้ายตายสาหล่า สิเก็บมันไว้เฮ็ดหยัง คนซั่วๆจั่งหมา คนบ่มีปัญญาจั่งอ้าย คำพ่อแม่ของเจ้า ที่เพิ่นเว้าน่ะถืกแล้ว ประสาซุมแนวทุกข์ยาก อยู่นำกะแสนเมื่อย คงมีแต่ความลำบาก แล้วไผล่ะอยากสิเจิดมาจม แต่คงสิบ่เป็นหยัง ถ้าหากเจ้าอยากหนีให้พ้น ถ้าเจ้าพ้อคนที่ดีกะไปสา ลืม ลืมอ้ายสาหล่า อยากให้เจ้าลืม แล้วถิ่มอ้ายไปสาหล่า อ้ายมันคนโง่ๆอ้ายมันคนบ่ดี เจ้าอย่าไปจำให้มันฮกสมอง ถึงว่าอ้ายยังฮัก ฮักเจ้าคือเก่า แค่ก้อนขี้ดิน มันกะบ่สมดาว มีแค่หัวใจ สิสู้อีหยังได้กับเขา คนที่เจ้านั้นฮักเบิดใจ ถิ่มอ้ายไปสาหล่า เดือนกะเดือนอีเกิ้งเทิงฟ้าบ่คู่ดิน ฝนตกรินย้อยๆบ่ไหลสู่คืนนภา วาสนากาก่ำ บ่สมส่ำได้คู่หงส์ คือสิเฮ็ดได้แค่ปลง น้ำตาไหลรินย้อยย้อนผลาเฮานี่ตี้ บ่ได้เป็นผู้มั่งมีคือจั่งเขาดอกคนนั้น นับถ่าแต่มื้อจม คั่นเจ้าสิหย่างไปนำกัน อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนั้น โหว่ อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนั้น โหว่ ถิ่มอ้ายให้ตายสาหล่า