สาวกีต้าร์โปร่ง

  จุ๊บแจง ชารัญดา   ลูกทุ่ง   อีสาน   โสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สาวกีต้าร์โปร่ง จุ๊บแจง ชารัญดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธน ธนันธร นอนเว็นดนตรี: ต่าย กีต้าร์, ธงชัย ถาวรโชติ, โน ชานน ชินราช, ยา นาโดม แอวดีเรคคอร์ดโปรดิวเซอร์: ธน ธนันธร นอนเว็นสังกัดค่าย: คนอินลำ เรคคอร์ด

C | G |F | G |

Am | Am |F G | C |
Am | Am |F G | C |

หนูยังเป็นสาวซำน้อCเว้าน้อย ๆ อ่อยไผบ่เก่Amมักดีดกีต้าร์ฮ่องเพDmลงเลิกเรียนมGา ส่อยพ่อหาหญ้าให้งัCเรื่องเลาะกะมีแหEmน่ยามีรถแห่ แต่บ่เคยมั่AmไปยืนคุDmมหมู่เต้นอยู่ข้างฮั่วย่อนหนูมักเสียงดนตรีG ยี่ห้อรถแAm | Gห่

พอได้มาแกFะเพลงใส่กีต้าร์ฮ่าAmมาดีด มะเลงเคงคาEmง อยู่กลางท่งกลางท่Anอยากไล่หูแหDmน่กะอย่าสิป้อยสิด่าอยากฟังเพลงหยังกะขอมGอีหล่าสิโอละนC | Amอ..

ขอเพลงไAmด้ แต่ให้เวลาจักหน่อยจับคอร์ดบอดเสียงมิดจ้อย กะอย่าสิฟ้าวไล่หนีสาวอินดี้กีต้าร์โปร่งซ่งเขินเสียงกะพอกะเทิน แต่หัวใจเกินร้อย

อยากฟังเพลงหยังแม่ใหญ่เพลงร่วมสมัยลูกทุ่งอินดี้สตริงหรือว่าหมอลำบอกคอร์มานำฮ่องส่อยแฮงดีจับคอร์ดบอดส่างหัวมันม่วนได้คือกันคั่นฮ่องถืกคีย์ย่อนหนูมักเสียงดนตDmรี ผู้บ่าวบ่มีGกะบ่เป็นหยัAmย่อนหนูมักเสียงดนตDmรี ผู้บ่าวบ่มีGกะบ่Amเป็นหยัง

F G | Am |F G | C |

Am | Am |G Em | Am | Am |

* | ** | *** | **** |

F G | Am |F G | C |

Am G | Em |G Em | Am | Am |ฟังเพลง - สาวกีต้าร์โปร่ง จุ๊บแจง ชารัญดา - YouTube

เนื้อเพลง สาวกีต้าร์โปร่ง จุ๊บแจง ชารัญดา หนูยังเป็นสาวซำน้อย เว้าน้อยๆอ่อยไผบ่เก่ง มักดีดกีต้าร์ฮ่องเพลง เลิกเรียนมา ส่อยพ่อหาหญ้าให้งัว เรื่องเลาะกะมีแหน่ ยามีรถแห่ แต่บ่เคยมั่ว ไปยืนคุมหมู่เต้นอยู่ข้างฮั่ว ย่อนหนูมักเสียงดนตรี ยี่ห้อรถแห่ พอได้มาแกะเพลงใส่กีต้าร์ฮ่าง มาดีด มะเลงเคงคาง อยู่กลางท่งกลางท่า อยากไล่หูแหน่กะอย่าสิป้อยสิด่า อยากฟังเพลงหยังกะขอมา อีหล่าสิโอละนอ ขอเพลงได้ แต่ให้เวลาจักหน่อย จับคอร์ดบอดเสียงมิดจ้อย กะอย่าสิฟ้าวไล่หนี สาวอินดี้กีต้าร์โปร่งซ่งเขิน เสียงกะพอกะเทิน แต่หัวใจเกินร้อย อยากฟังเพลงหยังแม่ใหญ่ เพลงร่วมสมัยลูกทุ่งอินดี้ สตริงหรือว่าหมอลำ บอกคอร์มานำฮ่องส่อยแฮงดี จับคอร์ดบอดส่างหัวมัน ม่วนได้คือกันคั่นฮ่องถืกคีย์ ย่อนหนูมักเสียงดนตรี ผู้บ่าวบ่มีกะบ่เป็นหยัง ย่อนหนูมักเสียงดนตรี ผู้บ่าวบ่มีกะบ่เป็นหยัง