ฮักหลอกๆ

  เจี๊ยบ นิสา   เบลล์ นิภาดา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักหลอกๆ เจี๊ยบ นิสา x เบลล์ นิภาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: นัท พอใจสังกัดค่าย: Khaosan Land (ข้าวสารแลนด์)ติดต่องานแสดง: 0610864591

ฮัAกที่อ้ายนั้นเคยบอก มัBนก็แค่คำลวงหลอกหลG#mอกให้น้องต้องหลC#mงเชื่อเป็นAเหยื่อฮักให้กับอ้าย มันBก็คือกับดักใจให้G#mน้องฮักบ่มืนC#mตา..

A | B |G#m | C#m |
A | B |G#m | C#m | C#m |

คำAว่าคิดฮอด คำว่BาฮักแฮงคำG#mว่าฮักหลาย สุดท้าC#mยแค่คำตั๋วมัAนคือยาพิษ เฮ็ดBให้ชีวิตต้อG#mงตรอมใจตายบ่C#mฮู้โต

ซ่างตั๋Aว ซ่างเป็น ละกะมาซ่างว่าซ่างเฮ็ดBไปทั่วแท้น้อคนหนาซ่างมาตั๋G#mว ซ่างมาต้ม จนเปื่อยจนว่าบ่มืนหูC#mมืนตาเพราะฮักเจ้าดอกหนา

ฝันAที่คิดว่าอ้ายนั้นคือBเจ้าชายยื่นดอกG#mไม้ให้ ขอแต่งงาC#mนคือสิบ่แม่นแหวนเพชAรที่น้องฝันไว้Bมื้อนี้ฝันสลาG#mย อ้ายไปให้ผู้C#mอื่น

*** |

ฮักAที่อ้ายนั้นเคยบอก ฮัBกที่น้องนั้นเคยให้มื้G#mอนี้ฝันสลายบ่มีC#mชิ้นดีบ่Aมีไผนั้นจริงใจ ขอBปิดใจไว้จนตายนัG#mบตั้งแต่มื้อนี้C#m..

A | B |G#m | C#m |
A | B |G#m | C#m |

A | B |G#m | C#m |
A | B |G#m | C#m |

* | ** | *** | **** | * |

A | B | G#m | C#m | ( x2 )ฟังเพลง - ฮักหลอกๆ เจี๊ยบ นิสา x เบลล์ นิภาดา - YouTube

เนื้อเพลง ฮักหลอกๆ เจี๊ยบ นิสา x เบลล์ นิภาดา ฮักที่อ้ายนั้นเคยบอก มันก็แค่คำลวงหลอก หลอกให้น้องต้องหลงเชื่อ เป็นเหยื่อฮักให้กับอ้าย มันก็คือกับดักใจ ให้น้องฮักบ่มืนตา คำว่าคิดฮอด คำว่าฮักแฮง คำว่าฮักหลาย สุดท้ายแค่คำตั๋ว มันคือยาพิษ เฮ็ดให้ชีวิต ต้องตรอมใจตายบ่ฮู้โต ซ่างตั๋ว ซ่างเป็น ละกะมาซ่างว่า ซ่างเฮ็ดไปทั่วแท้น้อคนหนา ซ่างมาตั๋ว ซ่างมาต้ม จนเปื่อยจนว่า บ่มืนหูมืนตาเพราะฮักเจ้าดอกหนา ฝันที่คิดว่าอ้ายนั้นคือเจ้าชาย ยื่นดอกไม้ให้ ขอแต่งงานคือสิบ่แม่น แหวนเพชรที่น้องฝันไว้ มื้อนี้ฝันสลาย อ้ายไปให้ผู้อื่น ฮักที่อ้ายนั้นเคยบอก ฮักที่น้องนั้นเคยให้ มื้อนี้ฝันสลายบ่มีชิ้นดี บ่มีไผนั้นจริงใจ ขอปิดใจไว้จนตาย นับตั้งแต่มื้อนี้