คิดถึง

  เขียนไขและวานิช   โฟล์ก   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คิดถึง เขียนไขและวานิช

G | G |C | C |Em | Em |D | D |
G | G |C | C |Em | Em |D | D |

ทุกGวันเวลาที่มองจ้อCงมองภาพเดิมในความทรงจำEmย้ำเตือนทุกวันเวลDที่Gเดิมที่ผ่านเข้ามา ค่ำCคืนที่ผ่านพ้นไปทุEmกวินาทีที่มองยังคงคิดถึD

ใจCยังคงคิดถึงเรื่องราว ผ่านมDา เวลาผ่านไปสิ่Cงดี ๆ ที่มีเก็บไว้ในใจDหาCกเป็นความเยือกเย็นฝังลึกข้างในDต้องใช้เวลCาข้ามผ่านยอมรับDโดยดีเพื่อกันและกัน

G | G |C | C |Em | Em |D | D |
G | G |C | C |Em | Em |D | D |

ทุกครั้งGเวลาที่มองได้มองCภาพเดิมในความทรงจำEm..ย้ำเตือDที่เดิGมที่เคยบอกลา ค่ำคืนCที่มีด้วยกันทุEmกวินาทีที่มองยังคงคิดถึD

* |

G | G | C | C | Em | Em | D | D | ( x2 ) | C |ฟังเพลง - คิดถึง เขียนไข และวานิช - YouTube

เนื้อเพลง คิดถึง เขียนไข และ วานิช ทุกวันเวลาที่มอง จ้องมองภาพเดิมในความทรงจำ ย้ำเตือนทุกวันเวลา ที่เดิมที่ผ่านเข้ามา ค่ำคืนที่ผ่านพ้นไป ทุกวินาทีที่มองยังคงคิดถึง ใจยังคงคิดถึงเรื่องราว ผ่านมา เวลาผ่านไป สิ่งดีๆที่มีเก็บไว้ในใจ หากเป็นความเยือกเย็นฝังลึกข้างใน ต้องใช้เวลาข้ามผ่าน ยอมรับโดยดีเพื่อกันและกัน ทุกครั้งเวลาที่มอง ได้มองภาพเดิมในความทรงจำ ย้ำเตือน ที่เดิมที่เคยบอกลา ค่ำคืนที่มีด้วยกัน ทุกวินาทีที่มองยังคงคิดถึง