เดินทางมีปลายทาง

  เขียนไขและวานิช   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เดินทางมีปลายทาง เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาโรจน์ ยอดยิ่งดนตรี: เศรษฐกิจ สิทธิ (เบียร์ - Solitude is Bliss)

A#m | A#m |C# | C# |
A#m | A#m |C# | C# |

ควA#mามทรงจำ.. อยู่ได้นาC#น..ควA#mามจริง.. หนีไม่ได้C#..วิ่A#mงหนี.. ไม่ยอมC#รับ..ใจA#mคน.. เป็นเช่นนี้G#..

วัA#mนเวลา.. ไม่กลับมC#า..คืนA#mและวัน.. ย้อนไม่ได้C#..A#mงมี.. เท่าที่มีC#..ตัวA#mตน.. ไม่เหมือG#นกัน..

เดิA#mนทางมีปลายF#ทาง เดินC#ตามใครหรือG#เปล่าวิ่A#mงหนีไม่ยอมF#รับ  ใจC#คนเป็นเช่นนี้G#

วนA#mเวียนอยู่ที่F#เดิม  ควาC#มลับก็เปิดเผG#ควA#mามตายหรือสูญF#เปล่า  ใครC#จริง ใครG#ไม่จริงใจเราพอA#mรู้จัก.. เขาดีพอC#หรือเปล่า

A#m | A#m |C# | C# |
A#m | A#m |C# | C# |

* | ** |

วนA#mเวียนอยู่ที่F#เดิม  ควาC#มลับก็เปิดเผG#ควA#mามตายหรือสูญF#เปล่า  ใครC#จริง ใครG#ไม่จริงใจ

** | *** |

A#m | A#m | C# | C# | ( x8 )คอร์ดเพลง เดินทางมีปลายทาง เขียนไข และ วานิช

เนื้อเพลง เดินทางมีปลายทาง เขียนไขและวานิช ความทรงจำ อยู่ได้นาน ความจริง หนีไม่ได้ วิ่งหนี ไม่ยอมรับ ใจคน เป็นเช่นนี้ วันเวลา ไม่กลับมา คืนและวัน ย้อนไม่ได้ จงมี เท่าที่มี ตัวตน ไม่เหมือนกัน เดินทางมีปลายทาง เดินตามใครหรือเปล่า วิ่งหนีไม่ยอมรับ ใจคนเป็นเช่นนี้ วนเวียนอยู่ที่เดิม ความลับก็เปิดเผย ความตายหรือสูญเปล่า ใครจริง ใครไม่จริงใจ เราพอรู้จัก เขาดีพอหรือเปล่า วนเวียนอยู่ที่เดิม ความลับก็เปิดเผย ความตายหรือสูญเปล่า ใครจริง ใครไม่จริงใจ