จดหมายจากใครคนหนึ่ง

  เขียนไขและวานิช   Suntur   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จดหมายจากใครคนหนึ่ง เขียนไขและวานิช X Suntur

G# | G# | C# | C# |Cm | Cm | C# | C# |
G# | G# | C# | C# |Cm | Cm | C# | C# |

จาG#กคืนวันที่แสนยาวนาน จากC#วันวานแสนไกลอยู่Cmที่ไหนหนอใจอยากรู้เมื่อไหร่จะกลับมC#อาG#จเจอสิ่งที่แสนดีที่สุดเป็C#นพลังเหมือนแสงนำทางผ่าCmนเรื่องราวเลวร้ายมากมาย ที่ผ่านมC#

วัA#mนและคืนผ่านพ้นเรื่องราวไม่ห่าC#คอA#mยนับวันที่จะได้พบกันบนเส้นทาC#

เพื่อการรอคอG#ยสิ่งหนึ่ง..ที่ฉันฝัD#เพื่อใครสักคFmนเดินทางผ่านเข้ามC#จะหยุดเวลG#านี้ไว้ให้ช้D#เก็บ(กาล/วัน)เวลFmา..ไว้ตลอดกาC#

G# | G# | C# | C# |Cm | Cm | C# | C# |
G# | G# | C# | C# |Cm | Cm | C# | C# |

* | ** | ** |

G# | G# | D# | D# | Fm | Fm | C# | C# | ( x2 )

G# | G# | C# | C# |Cm | Cm | C# |ฟังเพลง - จดหมายจากใครคนหนึ่ง เขียนไขและวานิช X Suntur - YouTube

เนื้อเพลง จดหมายจากใครคนหนึ่ง เขียนไขและวานิช X Suntur จากคืนวันที่แสนยาวนาน จากวันวานแสนไกล อยู่ที่ไหนหนอใจอยากรู้เมื่อไหร่จะกลับมา อาจเจอสิ่งที่แสนดีที่สุด เป็นพลังเหมือนแสงนำทาง ผ่านเรื่องราวเลวร้ายมากมาย ที่ผ่านมา วันและคืนผ่านพ้นเรื่องราวไม่ห่าง คอยนับวันที่จะได้พบกันบนเส้นทาง เพื่อการรอคอยสิ่งหนึ่ง ที่ฉันฝัน เพื่อใครสักคนเดินทางผ่านเข้ามา จะหยุดเวลานี้ไว้ให้ช้า เก็บ(กาล/วัน)เวลา ไว้ตลอดกาล