บ่เอาคืน

  หลอดอาย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่เอาคืน หลอดอาย
เนื้อร้อง/ทำนอง: แมว แม่ลูกอ่อนเรียบเรียง: คณะยิวตุ๊กกั้งดนตรี: Gill Bassist Eieiโปรดิวเซอร์: พงษ์ศักดิ์ ประดับสิริพรหมสังกัดค่าย: จอจาน ยอยักษ์ โปรดักชั่นติดต่องานแสดง: 0806655055

F#m | E |D | E | F#m |

อย่ามาใกF#mล้ อย่ามาสาก น้องขี้ค้านปากหาอย่ามาฮ้อDง อย่ามาไห่ อย่ามาบีบน้ำตาเลิกกันไปBm ดนแล้วใด๋ น้องตัดใจแล้วหนาตั้งแต่มื้อนั้F#mน อูโว อูโหว่ อูไว้

ว่าเขาดีF#m ว่าเขางาม จังใด๋ละคนหล่อยามอ้ายท้Dอ อย่าปะเลาะ อย่ากลับคืนมาหาความเจ็บช้ำBm น้องยังจำ เซาถลำแล้วหนากับคนหลายใF#mจ อียา อียา อียา..

ทีแรDกก็บอกฮักหลาย ดนปานใด๋F#mก็บ่แปรผันบัดพ้อDของเขาอันนั้น ฮูสันถีลี่C#..

เขาหลอกกินฟF#mรี บ่รู้เรื่องเลยโถ่เอยอ้ายเอ่Dย ประเคนให้เขายอมปล่Eอยให้ฮักเฮาเน่า เดินไปกับเขAาตั้งแต่มื้อนั้C#พ้Eอ..เพิ่C#น..ผู้E..งาF#mม อ้ายเลยทิ่มกันตัดความสัมพันDธ์ผู้สาวไทบ้านเขาเบื่Eอ เขาบ่ต้องการ เขาทิ่ม เขาป๋C#า..(น้องบ่เอาคืนเด้อผู้บ่าว)

F#m | F#m |

บ่ลูโตF#mนน้องจักหน่อย น้องอาวรณ์ห่วงหายามเมื่ออ้าDยอยากได้หยั่ง น้องตามใจทุกคราน้องยอมทBmน หนักส่ำใด๋ เฝ้าไขว่คว้าหามาบ่เคยเห็นใF#mจ อียา อียา อียา..

* | ** |

F#m | D |E | C# |
F#m | D |E | C#m | C#m |

** | ** |

F#m | D |E | A |

F#m | D | A | E | ( x2 ) | F#m |ฟังเพลง - บ่เอาคืน หลอดอาย - YouTube

เนื้อเพลง บ่เอาคืน หลอดอาย อย่ามาใกล้ อย่ามาสาก น้องขี้ค้านปากหา อย่ามาฮ้อง อย่ามาไห่ อย่ามาบีบน้ำตา เลิกกันไป ดนแล้วใด๋ น้องตัดใจแล้วหนา ตั้งแต่มื้อนั้น อูโว อูโหว่ อูไว้ ว่าเขาดี ว่าเขางาม จังใด๋ละคนหล่อ ยามอ้ายท้อ อย่าปะเลาะ อย่ากลับคืนมาหา ความเจ็บช้ำ น้องยังจำ เซาถลำแล้วหนา กับคนหลายใจ อียา อียา อียา ทีแรกก็บอกฮักหลาย ดนปานใด๋ก็บ่แปรผัน บัดพ้อของเขาอันนั้น ฮูสันถีลี่ เขาหลอกกินฟรี บ่รู้เรื่องเลย โถ่เอยอ้ายเอ่ย ประเคนให้เขา ยอมปล่อยให้ฮักเฮาเน่า เดินไปกับเขาตั้งแต่มื้อนั้น พ้อ เพิ่น ผู้ งาม อ้ายเลยทิ่มกัน ตัดความสัมพันธ์ผู้สาวไทบ้าน เขาเบื่อ เขาบ่ต้องการ เขาทิ่ม เขาป๋า (น้องบ่เอาคืนเด้อผู้บ่าว) บ่ลูโตนน้องจักหน่อย น้องอาวรณ์ห่วงหา ยามเมื่ออ้ายอยากได้หยั่ง น้องตามใจทุกครา น้องยอมทน หนักส่ำใด๋ เฝ้าไขว่คว้าหามา บ่เคยเห็นใจ อียา อียา อียา