เหลือใจคนไทย

  แก้ว มดคันไฟ   ปริศนา นิรนาม   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   อีสาน   ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เหลือใจคนไทย แก้ว มดคันไฟ feat.ปริศนา นิรนาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: แก้ว มดคันไฟเรียบเรียง: มาร์ค ใบเตย

D F#m | Em A |
D F#m | G A |

D F#m | G A | D | D |

ยังอยู่สำบายดีบ้Dอ โอ้ละหนF#mอเป็นตาหลูโตBmประชาเอย ประชาชEmน..ที่เรียกตนAว่าเป็นคนไทDยังอยู่สำบายดีหรืDอ บ่เจ็F#mบ บ่ป่วย บ่ไข้Bmสุมื้อนี้อยู่ดีปานใด๋Em ทำไมAจึงไปร่วมชุมนุD D7 | D

เพราะความอึดอยากยากเข็Gให้จำเป็นAออกมาร่วมDกลุ่มผู้ใด๋BmอยากมาชุมนุEmม ถ้าบ้านเมือAงเจริญก้าวDไปท่านผู้นำD7 ทำดี เฮ็ดดีG ผู้ใด๋Aอยากออกมาไล่DนอกจาBmกพวกคนจัญไEmร..ที่มันAไม่ได้ผลประโยชD D7 | Dน์

หลายเรื่องก็ยังซ้อนเร้Dน้ำท่วมปาF#mก ย่านอาญาโทBmที่เห็นมันก็เหลืออEmด มันเอาเปรีAยบกดหัวประชDเหลือใจD7แทนคนไทยแท้น้Gอ ตั้งแต่ปีA 2475Dวันนี้Bmหมู่มวลประชEmา..ยังเรียกร้อAงหาความเป็นDไทย

Bm A | G F#m |
Bm A | G F#m |

F#m G | A Bm | A G | A D | D7 |

* | ** |

เหลือใจD7แทนคนไทยแท้น้Gอ ตั้งแต่ปีA 2475Dวันนี้Bmหมู่มวลประชEmา..ยังเรียกร้อAงหาความเป็นDไทย  D7

G F#m | Em A |D |ฟังเพลง - เหลือใจคนไทย แก้ว มดคันไฟ feat.ปริศนา นิรนาม - YouTube

เนื้อเพลง เหลือใจคนไทย แก้ว มดคันไฟ feat.ปริศนา นิรนาม ยังอยู่สำบายดีบ้อ โอ้ละหนอเป็นตาหลูโตน ประชาเอย ประชาชน ที่เรียกตนว่าเป็นคนไทย ยังอยู่สำบายดีหรือ บ่เจ็บ บ่ป่วย บ่ไข้ สุมื้อนี้อยู่ดีปานใด๋ ทำไมจึงไปร่วมชุมนุม เพราะความอึดอยากยากเข็ญ ให้จำเป็นออกมาร่วมกลุ่ม ผู้ใด๋อยากมาชุมนุม ถ้าบ้านเมืองเจริญก้าวไป ท่านผู้นำ ทำดี เฮ็ดดี ผู้ใด๋อยากออกมาไล่ นอกจากพวกคนจัญไร ที่มันไม่ได้ผลประโยชน์ หลายเรื่องก็ยังซ้อนเร้น น้ำท่วมปาก ย่านอาญาโทษ ที่เห็นมันก็เหลืออด มันเอาเปรียบกดหัวประชา เหลือใจแทนคนไทยแท้น้อ ตั้งแต่ปี 2475 วันนี้หมู่มวลประชา ยังเรียกร้องหาความเป็นไทย เหลือใจแทนคนไทยแท้น้อ ตั้งแต่ปี 2475 วันนี้หมู่มวลประชา ยังเรียกร้องหาความเป็นไทย