แฟนใหม่หน้าคุ้น

  MAIYARAP   MILLI   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แฟนใหม่หน้าคุ้น MAIYARAP ft. MILLI
เนื้อร้อง: MAIYARAP, MILLIทำนอง: ไมยราพ, มิลลิดนตรี: สังกัดค่าย: YUPPติดต่องานแสดง: 0646682666‬

C#m F# | Bmaj7 G#m |C#m F# | D#m G#m |

แฟนใหม่ดูหน้าคุ้น ๆC#mเหมือนคนที่คุณF#บอกว่าไม่มีBmaj7..อะไรG#mยังจำได้ดีC#mว่าในตอนนั้F#น..เธอบอกกับฉัD#mนว่าจงเชื่อใG#7ยืนยัC#mนว่าแค่เพื่อนกัF#น จะโกหกฉัBmaj7นไปเพื่ออะไG#mสุดท้าC#mยแล้วเป็นไงF# แฟนใหม่เธอหน้าคุ้Bmaj7นจัง..  G#7

แฟนใหม่เธC#mอนี่ดูโครตจะคุ้นเลF#เหมือนกับคBmaj7นที่เธอบอกไม่มีอะไรG#mตอนนู้นเลยบ้าC#mงก็บอกเพื่อน บ้างก็บอF#กคนคุ้นเคยแต่พอเลิD#mกกับฉันแล้วคบกัG#7น ฉันแทบทรุดเลย

 C#m  ไหนบอกว่าฉันคิดF#มากไป   บอBmajกกับฉันว่าอย่างี่เง่G#mาได้ไหม   ทำC#mเป็นยืนยัน ไม่เชื่อให้ฉันF#ลองพิสูจน์   เฉลD#mยตอนท้ายกลายเป็นฉัG#7นที่คิดถูก

ทำเป็นเล่นC#mเบอร์ใหญ่ ขึ้นเสียงใส่F#หน้านิ่งพร้อมกับคำพูดBmaj7คม ๆ เอาไว้ข่G#mม บ้าจริงเธอบอกกล้C#mาสาบานต่อหน้าฟ้F#าหน้าดินสรุปเขากลาD#mยเป็นแฟนใหม่เอาซะฉันเบรG#7คแทบหน้าทิ่ม

ตอนแรC#mกก็แทบไม่เชื่อในสายตF#เห็นบอกอยากอยู่คนเดีBmaj7ยวไถโทรศัพท์อยู่ดี ๆG#m กลายเป็นไถนา C#m  ไม่รู้ต้องเรียกเธอว่าอะไรF#ให้เป็นฉายา   นั่D#mนก็พี่ นี่ก็น้อง แม่เธอG#7ไปคลอดตอนไหนมา

** |

 C#m  ใช่คนนั้นรึเปล่า   คนF#ที่เธอบอกกับฉันBmaj7ว่าไม่มีอะไรG#m ใช่อ๊ะป่าวว้า C#m  ใช่คนนี้รึเปล่า   คนF#ที่เธอบอกกับฉัD#mน ว่าฉันคิดมากไปG#7 ว่าไป

เอ้C#mา แล้วยังไงF#มันเป็นยังงั้นมันบอBmaj7กหนูว่าไม่ใช่แต่มันไม่งู้G#mยไปงื้อกับเขาพร่ำพรรC#mณา อย่างงู้นF# อย่างงี้หนูถามว่าตอD#mนนั้นแหลเหรอ มันก็ทำเป็นG#7ไม่รู้ไม่ชี้

โอเคค้C#mา ใครก็ได้ช่วยเล่าทีF#คิดว่าที่เลิกเป็นความผิดเรBmaj7โถไอ้แฟนเก่ากูเศร้าฟรีG#mเจ้าเว่าว่า No บ่ฮัC#mก ด่าเขาว่าไม่ใช่คนดีF#เธอเลิกกับต้าวน่ารักอย่างเรD#mา ไปคบไอ้ต้าว (NaniG#7)

** | ** |ฟังเพลง - แฟนใหม่หน้าคุ้น MAIYARAP ft. MILLI - YouTube

เนื้อเพลง แฟนใหม่หน้าคุ้น MAIYARAP ft. MILLI แฟนใหม่ดูหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มี อะไร ยังจำได้ดีว่าในตอนนั้น เธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจ ยืนยันว่าแค่เพื่อนกัน จะโกหกฉันไปเพื่ออะไร สุดท้ายแล้วเป็นไง แฟนใหม่เธอหน้าคุ้นจัง แฟนใหม่เธอนี่ดูโครตจะคุ้นเลย เหมือนกับคนที่เธอบอกไม่มีอะไรตอนนู้นเลย บ้างก็บอกเพื่อน บ้างก็บอกคนคุ้นเคย แต่พอเลิกกับฉันแล้วคบกัน ฉันแทบทรุดเลย ไหนบอกว่าฉันคิดมากไป บอกกับฉันว่าอย่างี่เง่าได้ไหม ทำเป็นยืนยัน ไม่เชื่อให้ฉันลองพิสูจน์ เฉลยตอนท้ายกลายเป็นฉันที่คิดถูก ทำเป็นเล่นเบอร์ใหญ่ ขึ้นเสียงใส่หน้านิ่ง พร้อมกับคำพูดคมๆเอาไว้ข่ม บ้าจริง เธอบอกกล้าสาบานต่อหน้าฟ้าหน้าดิน สรุปเขากลายเป็นแฟนใหม่ เอาซะฉันเบรคแทบหน้าทิ่ม ตอนแรกก็แทบไม่เชื่อในสายตา เห็นบอกอยากอยู่คนเดียว ไถโทรศัพท์อยู่ดีๆกลายเป็นไถนา ไม่รู้ต้องเรียกเธอว่าอะไรให้เป็นฉายา นั่นก็พี่ นี่ก็น้อง แม่เธอไปคลอดตอนไหนมา ใช่คนนั้นรึเปล่า คนที่เธอบอกกับฉันว่าไม่มีอะไร ใช่อ๊ะป่าวว้า ใช่คนนี้รึเปล่า คนที่เธอบอกกับฉัน ว่าฉันคิดมากไป ว่าไป เอ้า แล้วยังไงมันเป็นยังงั้น มันบอกหนูว่าไม่ใช่แต่มันไม่งู้ยไปงื้อกับเขา พร่ำพรรณา อย่างงู้น อย่างงี้ หนูถามว่าตอนนั้นแหลเหรอ มันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ โอเคค้า ใครก็ได้ช่วยเล่าที คิดว่าที่เลิกเป็นความผิดเรา โถไอ้แฟนเก่ากูเศร้าฟรี เจ้าเว่าว่า No บ่ฮัก ด่าเขาว่าไม่ใช่คนดี เธอเลิกกับต้าวน่ารักอย่างเรา ไปคบไอ้ต้าว (Nani)