เป็นหยังคือคิดฮอดเขา

  มาร์ค ธนเทพ   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เป็นหยังคือคิดฮอดเขา มาร์ค ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ได้หมดถ้าสดชื่นติดต่องานแสดง: 0936657370

เป็นหยังคือคิดฮอFดเขา เป็นหยัAmงคือบ่ลืมDmเจ้าเป็นหยังCเฮาคือนั่งเศร้A#า เป็นหยังน้ำตาคือCไหล หื่อ..

F Am | Dm |Gm | C |

แค่ได้คDmบได้คุย ได้ฮู้จักกัน กะคิA#ดไปฮอดไสเข้าข้าCงเจ้าของหัวใจ..เขามีแต่เฮDmสมบ่Dmหัวใจ ฮักคนง่าย กะเจ็A#บคือเก่าเขาบ่ได้เสียCน้ำตานำดอก จำไว้Fแหน่

ที่เขาบอกว่าฮัGmก บอกว่าคิดฮอดเขากะแค่เว้าDmให้เฮาดีใจเซาเหงามื้อA#ใด๋ ให้โยนใจเฮาถิ่มเข้าป่C

เป็นหยังคือคิดฮอFดเขา เป็นหยัAmงคือบ่ลืมเจ้Dmเป็นหยังCเฮาคือนั่งเศร้A#า เป็นหยังน้ำตาคือCไหลเขาบ่ได้ฮักเฮาดอFก จำใส่AmสมองเอาDmไว้เฮาแค่ทางผ่านหัGm | Cวใจ..(จักผู้ใด๋สิจริงจังนำ)

F Am | Dm C |A# | C |

F Am | Dm |Gm | C |

* | ** | *** |

เป็นหยัDงคือคิดฮอดGเขา เป็นหยัBmงคือบ่ลืมเจ้Emเป็นหยังDเฮาคือนั่งเศร้Cา เป็นหยังน้ำตาคือDไหลเขาบ่ได้ฮักเฮาดอGก จำใส่BmสมองเอาEmไว้เฮาแค่ทางผ่านหัAm | Dวใจ..จักผู้ใด๋สิจริงจังนำ

Em | C | D | Em | Em |ฟังเพลง - เป็นหยังคือคิดฮอดเขา มาร์ค ได้หมดถ้าสดชื่น - YouTube

เนื้อเพลง เป็นหยังคือคิดฮอดเขา มาร์ค ได้หมดถ้าสดชื่น เป็นหยังคือคิดฮอดเขา เป็นหยังคือบ่ลืมเจ้า เป็นหยังเฮาคือนั่งเศร้า เป็นหยังน้ำตาคือไหล หื่อ แค่ได้คบได้คุย ได้ฮู้จักกัน กะคิดไปฮอดไส เข้าข้างเจ้าของหัวใจ เขามีแต่เฮา สมบ่หัวใจ ฮักคนง่าย กะเจ็บคือเก่า เขาบ่ได้เสียน้ำตานำดอก จำไว้แหน่ ที่เขาบอกว่าฮัก บอกว่าคิดฮอด เขากะแค่เว้าให้เฮาดีใจ เซาเหงามื้อใด๋ ให้โยนใจเฮาถิ่มเข้าป่า เป็นหยังคือคิดฮอดเขา เป็นหยังคือบ่ลืมเจ้า เป็นหยังเฮาคือนั่งเศร้า เป็นหยังน้ำตาคือไหล เขาบ่ได้ฮักเฮาดอก จำใส่สมองเอาไว้ เฮาแค่ทางผ่านหัวใจ (จักผู้ใด๋สิจริงจังนำ) เป็นหยังคือคิดฮอดเขา เป็นหยังคือบ่ลืมเจ้า เป็นหยังเฮาคือนั่งเศร้า เป็นหยังน้ำตาคือไหล เขาบ่ได้ฮักเฮาดอก จำใส่สมองเอาไว้ เฮาแค่ทางผ่านหัวใจ จักผู้ใด๋สิจริงจังนำ