ไปรวยเอาดาบหน้า

  มนต์แคน แก่นคูน   ลูกทุ่ง   อีสาน   คนไกลบ้าน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไปรวยเอาดาบหน้า มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: สลา คุณวุฒิ, ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (GRAMMY GOLD)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Dm | A# |C | Dm |

โอ่Dmย...น้Dm | A# | Cอ..

 Dm  ย้อนความจนมาบีบเค้น มาA#บีบเค้น C  ถีบเรากระเด็นจากบ้าDmนนา   คิดฮอดส่ำใด๋A# กะตัดใจลC   ขอDmไปรวยเอาดาบหน้า   จึงกลับมA#า..ล้างแค้นควาCมจน

Dm | Dm |A# | C |Dm | Dm |

บ้านเฮDmา..มีแต่นาปลูกข้าA#ว แต่บ่มีนCาปลูกเงิDmบ้านเพิ่Dmน..มีหม่องให้หาเงิA#แต่กะต้องเดิCนทางไกDmล..

บายเอาตีนซิ่นอีแAmม่..มาทำตะกรุดคู่กาA#จุดเริ่มคือจากบ้านไปC จุดหมายกะคือได้Aกลับมา

บ่ฮู้Dmดอกว่า..บนเส้นทางข้างหน้A#า มันสิต้องเจCอสิ่งใด๋DmโสDmตาย ถ้าเอาดีบ่ได้A# กะให้มันไCด้ฮู้ว่าDm..

สิบ่หายใจถิ่มซือ ๆAm ลงมือสู้เบิ่งก่อนนA#สิเป็นหรือตายบ่ว่Gmา ให้วาCสนาพาเป็น

A# | C |Dm |

สิบ่ไปตายDmเอาดายหน้าข้อยสิไปรวยA#เอาดาบหน้าบ่หัวซCา บ่หัวซา กล้า ๆ แหFน่ข้อยสิไปรวยDmเอาดาบหน้า สิบ่ไปตายA#เอาดายหน้าบอกท้องนCา ข้อยสิกลับมาเด้อ ถ่าแหFน่ถ่าCก่อนเด้ออิพ่อ รอGmก่อนเด้ออิแม่บ่ดนCดอกหนา(สิกลับไปล้าAmงควCามจF C/E Dmน..)

Dm | Dm |A# | C |

Dm | Dm |A# | C |Dm | Dm |

หย่าวไป หย่าวไป อย่าหวั่Dmหย่าวไป หย่าวไป อย่าหวั่Dmยาวไป ยาวไปอย่าจDmม กฏมีข้อเดียAว อย่าแพ้

** | ** |

Dm | Dm |A# | C |Dm | Dm |ฟังเพลง - ไปรวยเอาดาบหน้า มนต์แคน แก่นคูน - YouTube

เนื้อเพลง ไปรวยเอาดาบหน้า มนต์แคน แก่นคูน โอ่ย น้อ ย้อนความจนมาบีบเค้น มาบีบเค้น ถีบเรากระเด็นจากบ้านนา คิดฮอดส่ำใด๋ กะตัดใจลา ขอไปรวยเอาดาบหน้า จึงกลับมา ล้างแค้นความจน บ้านเฮา มีแต่นาปลูกข้าว แต่บ่มีนาปลูกเงิน บ้านเพิ่น มีหม่องให้หาเงิน แต่กะต้องเดินทางไกล บายเอาตีนซิ่นอีแม่ มาทำตะกรุดคู่กาย จุดเริ่มคือจากบ้านไป จุดหมายกะคือได้กลับมา บ่ฮู้ดอกว่า บนเส้นทางข้างหน้า มันสิต้องเจอสิ่งใด๋ โสตาย ถ้าเอาดีบ่ได้ กะให้มันได้ฮู้ว่า สิบ่หายใจถิ่มซือๆลงมือสู้เบิ่งก่อนนา สิเป็นหรือตายบ่ว่า ให้วาสนาพาเป็น สิบ่ไปตายเอาดายหน้า ข้อยสิไปรวยเอาดาบหน้า บ่หัวซา บ่หัวซา กล้าๆแหน่ ข้อยสิไปรวยเอาดาบหน้า สิบ่ไปตายเอาดายหน้า บอกท้องนา ข้อยสิกลับมาเด้อ ถ่าแหน่ ถ่าก่อนเด้ออิพ่อ รอก่อนเด้ออิแม่ บ่ดนดอกหนา(สิกลับไปล้างความจน ) หย่าวไป หย่าวไป อย่าหวั่น หย่าวไป หย่าวไป อย่าหวั่น ยาวไป ยาวไปอย่าจม กฏมีข้อเดียว อย่าแพ้