ยังฮักไผอีกได้บ่

  มนต์แคน แก่นคูน   มีนตรา อินทิรา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ มนต์แคน แก่นคูน x มีนตรา อินทิรา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (GRAMMY GOLD)ติดต่องานแสดง: 0854847345

A# | Dm/A |Gm | D# F |

ดีกรีA#ที่เทลงแก้ว บอกอ้ายเทแล้Dm/Aวบ่เอาโซดาเจ้าบอD#กสิเอาน้ำตา ใส่แทนโซดFาลองเบิ่งจักเทื่อเห็นเจ้A#านั่งเศร้าคนเดียวหมู่เขามาเที่Dm/Aยวม่วนแตกหวึ่น ๆมาติดD#ต่อกันหลายคืน นั่งโต๊ะประจำFทำใจทุกที

หลายเทื่Gmออ้ายได้ยากนำ ยามเจ้าDmกลับบ้านบ่ไหวเห็นแล้D#วหลูโตน จนอดบ่ได้อีหFลี

ให้คนบ่ฮัA#ก ให้เขาเบิดคัDm/Aกแล้วบ้อหัวGmใจเจ้าจั่Fงมานั่งฮ้องไห้D#.. สิเป็Fนสิตายปานนี้บ่เป็นตาซ่วA#ง บ่เป็นตาซื่Dm/Aนจักหน่อยแหน่Gmตี้มันซ่อยได้Fอยู่บ้อดีD#กรี..ใจเจ้ามื้อนี้F.. ยังฮักไผอีกได้A#บ่

A# |

 Cm  ยังบ่มีทางอื่นให้ใจฟื้Gmนคืนมาได้เลย   ให้เขาD#เบิดใจ เขายังถิ่มน้องเสย   อ้ายเอ๋Cmย.. ใจน้อD#งพังคักอีหF | Fลี..

ให้คนบ่ฮัA#ก ให้เขาเบิดคัDm/Aกอยู่อ้ายหัวGmใจแต่สิ่Fงที่เขาคืนD#ให้.. กะจั่งFอ้ายเห็นวันนี้ขอบคุณอ้ายหลาA#ย น้องซึ้งใจDm/AในความหวังดีGmจักซ่อยได้Fหรือบ่ดีD#กรีแค่ยังบ่มีวิธีF..ซ่อมใจดวงนี้ใซ้A#ต่อ

A# | Dm/A |Gm | D# F |

A# Dm/A | Gm F |D# | F |

ให้คนบ่ฮักA# ให้เขาเบิดคักDm/Aแล้วบ้อหัวGmใจเจ้าจั่Fงมานั่งฮ้องไD#ห้ สิ่งที่เขาคืนให้สิเป็Fนสิตายปานนี้

บ่เป็นตาซ่วA#ง บ่เป็นตาซื่Dm/Aนจักหน่อยแหน่Gmตี้มันซ่อยได้Fอยู่บ้อดีD#กรี..ใจเจ้ามื้อนี้F.. ยังฮักไผอีกได้A#บ่

คงบ่อยาCmกเป็นจั่งซี่ดอกหนอ อ้ายเข้าใF | Fจ..คะซั่นฮักอ้ายได้บ่..

A# | Dm/A |Gm | D# F |ฟังเพลง - ยังฮักไผอีกได้บ่ มนต์แคน แก่นคูน x มีนตรา อินทิรา - YouTube

เนื้อเพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ มนต์แคน แก่นคูน x มีนตรา อินทิรา ดีกรีที่เทลงแก้ว บอกอ้ายเทแล้วบ่เอาโซดา เจ้าบอกสิเอาน้ำตา ใส่แทนโซดาลองเบิ่งจักเทื่อ เห็นเจ้านั่งเศร้าคนเดียว หมู่เขามาเที่ยวม่วนแตกหวึ่นๆมาติดต่อกันหลายคืน นั่งโต๊ะประจำทำใจทุกที หลายเทื่ออ้ายได้ยากนำ ยามเจ้ากลับบ้านบ่ไหว เห็นแล้วหลูโตน จนอดบ่ได้อีหลี ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิดคักแล้วบ้อหัวใจ เจ้าจั่งมานั่งฮ้องไห้ สิเป็นสิตายปานนี้ บ่เป็นตาซ่วง บ่เป็นตาซื่นจักหน่อยแหน่ตี้ มันซ่อยได้อยู่บ้อดีกรี ใจเจ้ามื้อนี้ ยังฮักไผอีกได้บ่ ยังบ่มีทางอื่นให้ใจฟื้นคืนมาได้เลย ให้เขาเบิดใจ เขายังถิ่มน้องเสย อ้ายเอ๋ย ใจน้องพังคักอีหลี ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิดคักอยู่อ้ายหัวใจ แต่สิ่งที่เขาคืนให้ กะจั่งอ้ายเห็นวันนี้ ขอบคุณอ้ายหลาย น้องซึ้งใจในความหวังดี จักซ่อยได้หรือบ่ดีกรี แค่ยังบ่มีวิธี ซ่อมใจดวงนี้ใซ้ต่อ ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิดคักแล้วบ้อหัวใจ เจ้าจั่งมานั่งฮ้องไห้ สิ่งที่เขาคืนให้ สิเป็นสิตายปานนี้ บ่เป็นตาซ่วง บ่เป็นตาซื่นจักหน่อยแหน่ตี้ มันซ่อยได้อยู่บ้อดีกรี ใจเจ้ามื้อนี้ ยังฮักไผอีกได้บ่ คงบ่อยากเป็นจั่งซี่ดอกหนอ อ้ายเข้าใจ คะซั่นฮักอ้ายได้บ่