มันคงจะดี (I Wish...)

  NINEW   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มันคงจะดี NINEW
เนื้อร้อง/ทำนอง: NINEWเรียบเรียง/ดนตรี: NINEWโปรดิวเซอร์: NINEWสังกัดค่าย: marr, Believe Musicติดต่องานแสดง: 0825646388

F | Em A7 |Dm | Fm |

F Em | Dm |

เห็Fนอะไรก็คิดถึงภาพEmเธอย้อนมาไม่Dmเคยลืมว่าตอนนั้นดีCแค่ไหนนึกFถึงเรื่องที่คุยไว้ แต่Emไม่ได้ทำฉันDmยังจำและวนคิดอยู่ซ้ำC ๆ

นานแล้วก็รู้F.. แต่ยังเสียดาEmยที่เราไปไม่ถึDmง.. ที่Em.. ฝัFนกันเอาไว้G..

  มันคงจะดีF ถ้าฉันมีเธออยู่ตรEmงนี้  มันคงจะดีDm ถ้าวันนี้เรGายังรักCกัน Gm C มันคงจะดี Fถ้าเรื่องของเราไม่พัEmงและจA7บแบบนั้Dm  มันคงจะดีG ถ้ามีเธออยู่เหมือนเดิม

F Em | Dm |

ที่Fที่เคยสัญญาไว้ จEmะไปด้วยกันถ้าDmฉันไปในวันนี้ คงCเหงา ๆ

* | ** |

F G | A |F G | A |
F G | A |G |

  มันคงจะดีF ถ้าฉันมีเธออยู่ตรEmงนี้  มันคงจะดีDm ถ้าวันนี้เรGายังรักCกัน Gm C มันคงจะดี Fถ้าเรื่องของเราไม่พัEmงและจA7บแบบนั้Dm  มันคงจะดีFm ถ้ามีเธออยู่.. เหมือนเดิ(C)ฟังเพลง - มันคงจะดี NINEW - YouTube

เนื้อเพลง มันคงจะดี NINEW เห็นอะไรก็คิดถึงภาพเธอย้อนมา ไม่เคยลืมว่าตอนนั้นดีแค่ไหน นึกถึงเรื่องที่คุยไว้ แต่ไม่ได้ทำ ฉันยังจำและวนคิดอยู่ซ้ำๆ นานแล้วก็รู้ แต่ยังเสียดายที่เรา ไปไม่ถึง ที่ ฝันกันเอาไว้ มันคงจะดี ถ้าฉันมีเธออยู่ตรงนี้ มันคงจะดี ถ้าวันนี้เรายังรักกัน มันคงจะดี ถ้าเรื่องของเราไม่พังและจบแบบนั้น มันคงจะดี ถ้ามีเธออยู่เหมือนเดิม ที่ที่เคยสัญญาไว้ จะไปด้วยกัน ถ้าฉันไปในวันนี้ คงเหงาๆ มันคงจะดี ถ้าฉันมีเธออยู่ตรงนี้ มันคงจะดี ถ้าวันนี้เรายังรักกัน มันคงจะดี ถ้าเรื่องของเราไม่พังและจบแบบนั้น มันคงจะดี ถ้ามีเธออยู่ เหมือนเดิม