ฉันมาบอกว่า..

  Nos   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฉันมาบอกว่า Nos นอส
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม

G# | Fm |C# | D# |
G# | Fm |C# | A#m |

เธอA#mจะทำอะไร.. หรือว่าเธอCmจะไปกับใครทำA#mตัวตามสบาย.. เหมือนไม่มีCmฉันในสายตาจนA#mบางคนไม่รู้เลย  ถามฉันไCmป และถามมาตกลงเธอA#mเป็นอะไรกับฉันบอกตามตรCmง ไม่กล้าตอบไป

เพราะว่าฉัA#mนเจ็บปวด..กับสิ่งที่เธอทำCmลงไปไม่คิดและเพราะว่าฉัA#mนเจ็บอยู่..ที่เธอยังมอCmงว่าเธอไม่ผิดและเพราะไม่เคA#mยรักใคร  รักจนมากมาCmยกว่าชีFวิตเหมือนที่ฉันF#รักเธอ  ได้ยินไหD#

ฉันมาบอกว่าฉัG#น.. เอFmง..ขอเลือกเดินจาC#กไปก่อนอะไรC#mจะทำให้เรา..มองหน้ากัCmนไม่ได้Fmก่อนฉัA#mนจะไปทำร้ายใคD#จะบอกว่าฉัG#น.. เอFmง.. ขอเลือกเดินจากC#ไปยอมตัดใC#mจเพื่อทำให้เธอ.. ได้พบคCmนที่ใช่Fmเมื่อฉันA#mจะต้องเสียใจ จะรั้งD#เธอไว้ยังไงก็เจ็บอยู่ดี

A#m | Cm |A#m | Cm |

จนA#mมาเจอกับตัว เห็นด้วยตCmาจึงได้เข้าใจคนA#mกำลังจะตาย รสชาติมันCmนั้นเป็นอย่างนี้A#mนก็ช่างไม่รู้เลย เล่าให้ฟัCmงด้วยความหวังดีแต่ก็ทำA#mได้แค่เพียงเท่านั้นฝังและชCmาข้างในหัวใจ

* | ** |

A#m | Cm |A#m | Cm |
A#m | Cm F |F# | D# |

** |ฟังเพลง - ฉันมาบอกว่า Nos นอส - YouTube

เนื้อเพลง ฉันมาบอกว่า Nos นอส เธอจะทำอะไร หรือว่าเธอจะไปกับใคร ทำตัวตามสบาย เหมือนไม่มีฉันในสายตา จนบางคนไม่รู้เลย ถามฉันไป และถามมา ตกลงเธอเป็นอะไรกับฉัน บอกตามตรง ไม่กล้าตอบไป เพราะว่าฉันเจ็บปวด กับสิ่งที่เธอทำลงไปไม่คิด และเพราะว่าฉันเจ็บอยู่ ที่เธอยังมองว่าเธอไม่ผิด และเพราะไม่เคยรักใคร รักจนมากมายกว่าชีวิต เหมือนที่ฉันรักเธอ ได้ยินไหม ฉันมาบอกว่าฉัน เอง ขอเลือกเดินจากไป ก่อนอะไรจะทำให้เรา มองหน้ากันไม่ได้ ก่อนฉันจะไปทำร้ายใคร จะบอกว่าฉัน เอง ขอเลือกเดินจากไป ยอมตัดใจเพื่อทำให้เธอ ได้พบคนที่ใช่ เมื่อฉันจะต้องเสียใจ จะรั้งเธอไว้ยังไงก็เจ็บอยู่ดี จนมาเจอกับตัว เห็นด้วยตาจึงได้เข้าใจ คนกำลังจะตาย รสชาติมันนั้นเป็นอย่างนี้ คนก็ช่างไม่รู้เลย เล่าให้ฟังด้วยความหวังดี แต่ก็ทำได้แค่เพียงเท่านั้น ฝังและชาข้างในหัวใจ