ลอยกระทงคืน Halloween

  พี สะเดิด   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลอยกระทงคืน Halloween พี สะเดิด
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล (พี สะเดิด)เรียบเรียง: พีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล (พี สะเดิด)ติดต่องานแสดง: 0982856956

Gm | Gm |Gm | Gm |

วันGmลอยกระทง เอาเธอไปลอยก็A#คนใจน้อยมันน้อยใจที่เธอมาDทิ้งอยาCmกลืมความเจ็บครั้งนี้ อยากลืมในทุก ๆGm สิ่งที่เราเคยมีCmร่วมกัน ที่เคยหายใจDร่วมกันเมื่อปีกลาย..

Gm | Gm |Gm | Gm | Gm |

พรGmะจันทร์วันเพ็ญ..ช่วยเป็นพยานช่วA#ยให้ตัวฉันห่างไกลจากคนใจร้DายจุดCmเทียนแล้วอธิษฐาน ให้พบแต่คนจริงใGmให้Cmความเจ็บช้ำมันสลายในคืนนี้D..คืนลอยกระGm | Gm | Gmทง..

ลอCmย ๆ ๆ ลอย ๆ ลอย ๆGm ลอย ๆลอCmย ๆ ๆ ลอย ๆ ลอย ๆGmลอCmย ๆ ลอย ๆ  ลอย ๆ ลอย Gmๆ ลอย ๆลอCmยหัวใจเธอไปD.. (กับกระทง/ในฮาโลวีน)

Gm | Gm |Gm | Gm | Gm |

เธGmอเกี่ยวอะไรกับฮาโลวีนแค่A#เคยทำตัวเป็นผีมาสิงหัวใจฉันDจะCmคิดถึงเธอครั้งสุดท้ายในคืนปล่อยผีGmละกันที่Cmใจฉันสั่น อย่าคิดว่าฮันอ่อนแDอ..แค่มันอ่อนไหว

Gm | Gm | Gm |

* |

Gm | Gm | Gm | Gm | Gm |

Gm | Gm | Gm Dm | Dm |
Cm | Gm | A# | D |

** |

Gm | Gm | Gm |

* |

ในGmลอยกระทง ในฮาโลวีน (ในฮาโลวีน)

Gm | Gm | Gm A# | D |
Cm | Gm | Cm | D | Gm |ฟังเพลง - ลอยกระทงคืน Halloween พี สะเดิด - YouTube

เนื้อเพลง ลอยกระทงคืน Halloween พี สะเดิด วันลอยกระทง เอาเธอไปลอย ก็คนใจน้อยมันน้อยใจที่เธอมาทิ้ง อยากลืมความเจ็บครั้งนี้ อยากลืมในทุกๆสิ่ง ที่เราเคยมีร่วมกัน ที่เคยหายใจร่วมกัน เมื่อปีกลาย พระจันทร์วันเพ็ญ ช่วยเป็นพยาน ช่วยให้ตัวฉันห่างไกลจากคนใจร้าย จุดเทียนแล้วอธิษฐาน ให้พบแต่คนจริงใจ ให้ความเจ็บช้ำมันสลายในคืนนี้ คืนลอยกระทง ลอยๆๆ ลอยๆลอยๆลอยๆลอยๆๆ ลอยๆลอยๆลอยๆลอยๆ ลอยๆลอยๆลอยๆลอยหัวใจเธอไป (กับกระทง/ในฮาโลวีน) เธอเกี่ยวอะไรกับฮาโลวีน แค่เคยทำตัวเป็นผีมาสิงหัวใจฉัน จะคิดถึงเธอครั้งสุดท้ายในคืนปล่อยผีละกัน ที่ใจฉันสั่น อย่าคิดว่าฮันอ่อนแอ แค่มันอ่อนไหว ในลอยกระทง ในฮาโลวีน (ในฮาโลวีน)