ใจพังพัง

  เปา คนระวิ   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจพังพัง เปา คนระวิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: กฤติชรินท ศรีงามเรียบเรียง: กฤติชรินท ศรีงามสังกัดค่าย: พาราฮัทติดต่องานแสดง: 0878978289

F#m | E |D | A E |
F#m | E |D | A E |

เธF#mอซมซานกลับมา..พร้อมกระเป๋Eาลูกโตหนึ่งใบลูDกที่เธอเคยใช้ เก็บทุกอย่Aางแล้วเดินจากลEฉัF#mนอ้อนวอนเหนี่ยวรั้ง เมื่อครั้งนั้Eนยังจำติดตาเพื่Dอจะต่อเวลา แค่นาทีAยังทำไม่ได้Eเลย

แต่F#mพอมาวันนี้ วันที่ฉันEได้พอทำใจกับรักDที่หลอมละลาย กลั่นเป็นไอA เปลี่ยนเป็นน้ำตEเธF#mอกลับมาอีกครั้ง แบกเรื่องรักEพัง ๆ กลับมาเพื่Dอจะขอเวลา..ให้รักเรEาเริ่มใหม่อีกครั้ง..E

ใจAพังพังที่เธอEทำมันอยู่ระหว่าDงเยียวยาให้หาAF#mาฬิกาหมุนไม่Eเท่าไร แล้ววันนี้Dเธอก็กลับมAเหมือF#mนมาย้ำซ้ำรอEยน้ำตา ที่วันนี้DกำลังเหือดหAายแค่F#mเวลาให้พอEทำใจ ยังDให้กันEไม่ได้Aเลย

F#m | E |D | A E |
F#m | E |D | E | E |

** |

แค่F#mเวลาให้ลืมEเธอไป ยัDงให้กัEนไม่ได้Aเลย..

A |ฟังเพลง - ใจพังพัง เปา คนระวิ - YouTube

เนื้อเพลง ใจพังพัง เปา คนระวิ เธอซมซานกลับมา พร้อมกระเป๋าลูกโตหนึ่งใบ ลูกที่เธอเคยใช้ เก็บทุกอย่างแล้วเดินจากลา ฉันอ้อนวอนเหนี่ยวรั้ง เมื่อครั้งนั้นยังจำติดตา เพื่อจะต่อเวลา แค่นาทียังทำไม่ได้เลย แต่พอมาวันนี้ วันที่ฉันได้พอทำใจ กับรักที่หลอมละลาย กลั่นเป็นไอ เปลี่ยนเป็นน้ำตา เธอกลับมาอีกครั้ง แบกเรื่องรักพังๆกลับมา เพื่อจะขอเวลา ให้รักเราเริ่มใหม่อีกครั้ง ใจพังพังที่เธอทำมัน อยู่ระหว่างเยียวยาให้หาย นาฬิกาหมุนไม่เท่าไร แล้ววันนี้เธอก็กลับมา เหมือนมาย้ำซ้ำรอยน้ำตา ที่วันนี้กำลังเหือดหาย แค่เวลาให้พอทำใจ ยังให้กันไม่ได้เลย แค่เวลาให้ลืมเธอไป ยังให้กันไม่ได้เลย