เฮายังคึดคือกันบ่ (อัลบั้ม มิตรภาพ)

  ไผ่ พงศธร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เฮายังคึดคือกันบ่ ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาลี สาลี่เรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (Grammy Gold)ติดต่องานแสดง: 0854847345

G# D# | G# Fm |C# | D# |

G# D#/G | Fm |C# Cm | C# | D# | D# |

คำG#ว่าคึดฮอดหลาCmที่อ้ายส่งไFmปในไลน์ของเจ้CmมันG#เฮ็ดให้อ้ายเหCmงาเฮ็ดให้อ้ายเศร้C#า อุกอั่งหัวใจD#

อ่Fmานแล้วบ่ตอCmบ่ฮู้เป็นหยัFmงเจ้าจังบ่เคลื่อนไหCmหรือเจ้A#mาบ่มักตอบไลน์ หรือบ่C#มักอ้ายแล้วน้D#อ..

อ้าA#mยบ่ได้ต่อว่าต่อขานแต่มันย่าCmนมันใจเสียละเนาะความห่างไกA#mลมันเปลี่ยนใจเจ้าแล้วบ่อ้าC#ยนั้นย่านอย่างแฮD#

 G#  เฮายังคึดคืCmอกันบ่Fm   ยังฮู้สึกคืCmอเก่าบ่Fm เจ้าบ่ได้ลืมD#อ้ายแม่นบ่C#..   อ้ายยังมีA#mสิทธิ์ถามอยู่บ่คำD#แพง G#  เฮายังคือแฟCmนกันบ่Fm ยังคึดฮอดคืCmอเก่าบ่Fm   เจ้าบ่ได้มีD#ไผแม่นบ่C# อ้ายสิถืกเA#mทบ่น้อคำแD#พง..   บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายังฮักG#กัน

C# Cm A#m G# |

หากG#ว่าเจ้ายากหลCmาย งานการวุ่นวาFmย บ่มีเวลCmบอกG#อ้ายกะได้หวCmา อ้ายสิได้ถ่Fmาแบบใจบ่หวั่D#

คึFmดนำบ่ส่วCmง ใจอ้ายกะหวงFmมันบ่คือก่อนนั้CmมีหยัA#mงคือบ่บอกกัน หลูโตC#นใจอ้ายแหน่เด้D#

* | ** |

A#m | Cm |A#m | D# |

** |

C# Cm A#m G# |ฟังเพลง - เฮายังคึดคือกันบ่ ไผ่ พงศธร - YouTube

เนื้อเพลง เฮายังคึดคือกันบ่ ไผ่ พงศธร (อัลบั้ม มิตรภาพ) คำว่าคึดฮอดหลาย ที่อ้ายส่งไปในไลน์ของเจ้า มันเฮ็ดให้อ้ายเหงา เฮ็ดให้อ้ายเศร้า อุกอั่งหัวใจ อ่านแล้วบ่ตอบ บ่ฮู้เป็นหยังเจ้าจังบ่เคลื่อนไหว หรือเจ้าบ่มักตอบไลน์ หรือบ่มักอ้ายแล้วน้อ อ้ายบ่ได้ต่อว่าต่อขาน แต่มันย่านมันใจเสียละเนาะ ความห่างไกลมันเปลี่ยนใจเจ้าแล้วบ่ อ้ายนั้นย่านอย่างแฮง เฮายังคึดคือกันบ่ ยังฮู้สึกคือเก่าบ่ เจ้าบ่ได้ลืมอ้ายแม่นบ่ อ้ายยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่คำแพง เฮายังคือแฟนกันบ่ ยังคึดฮอดคือเก่าบ่ เจ้าบ่ได้มีไผแม่นบ่ อ้ายสิถืกเทบ่น้อคำแพง บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายังฮักกัน หากว่าเจ้ายากหลาย งานการวุ่นวาย บ่มีเวลา บอกอ้ายกะได้หวา อ้ายสิได้ถ่าแบบใจบ่หวั่น คึดนำบ่ส่วง ใจอ้ายกะหวงมันบ่คือก่อนนั้น มีหยังคือบ่บอกกัน หลูโตนใจอ้ายแหน่เด้อ