เต๊าะ (Promise)

  bonnadol   Oil Kunjira   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เต๊าะ Oil Kunjira x bonnadol
เนื้อร้อง: Dew Arrunpong, bonnadolทำนอง: Panust Nakrumpaiเรียบเรียง: Kawin Wannasiriดนตรี: Oil Kunjira, bonnadol, Anut Wangbenmad, Hirun Luecha, Kawin Wannasiriโปรดิวเซอร์: Napapat Karnjanarat, Panust Nakrumpaiสังกัดค่าย: Neon Musicติดต่องานแสดง: 0629198796

ทำตามที่บอกแล้Fmaj7ว เธอจำได้ใช่Em7ไหมถ้าอยากให้เธอหวั่นไหFmaj7วแต่งเพลงจีบเธอสักเพAmลงทำตาGmมที่บCอกแล้Fmaj7ว ฝากไปผ่านเสียงเพลEm7งนี้เองหาAm7กว่าเธDm7อรับรัก.. G  ก็แค่ร้องเพลงนี้คืนฉันที

Fmaj7 | Em7 |Fmaj7 | Am Gm C7 |

ถ้าอยากให้ฉันFmaj7รับรัก เป็นเธอคงไม่ยากนักแค่เธEm7อมีฉันคนเดียว ก็ขอไม่มากไปมั้งจริง ๆ ฉันเก็Dm7บไปฝัน วันที่จะเข้ามาทักสมองGสั่งบอกว่ารักแต่ใจมันกลัวจะช้ำ

เพราะฉันก็รู้Fmaj7ดี Baby I ain't easyวันนั้นฉันเห็นเธอเต๊าEm7ะคนนั้นคนนู้นแล้วก็คนนี้ทีขอเวลาดูท่Fmaj7าที ฉันไม่อยากจะปราณีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าAm7ย คนแบบเธอฉันเจอมาทั้Gmงปี    C

ในใจก็ saFmaj7y say no อีกใจก็ let's let's goจะรักหรือหลEm7อก ไม่ต้องมาเล่นฉันไม่ใช่นินเทนโดไม่อยากจะโDm7ม โมเม เธอทำฉันโล โลเลเลิกคุยได้ไหGมกับคนพวกนั้นถ้าได้ก็ โอ โอเค baby

 Fmaj7  อยากให้เธอรู้ ไม่เคยทำแบบนี้Em7ให้ใคร Fmaj7  จะเชื่อกันไหมว่าเพลงที่แต่งไปEm7   หมายถึงเธEm7อคนเดียว Baby

 Fmaj7  Do you know every word is real. Em7  ใครต่อใครที่ผ่านมาไม่ข้องเกี่ยว Dm7  คนในใจจริง ๆ มีแค่คนเดียCmaj7ว คือเธอเท่านั้น Dm7  ถ้าอย่างนั้นจะได้ไหมทำให้กัน Em7  แค่มีแต่ฉันในทุก ๆFmaj7 วัน เธอไม่ต้อGงมีใคร

Fmaj7 | Em7 |Fmaj7 | Am7 Gm C7 |
Fmaj7 | Em7 |Dm7 | G | G |

ถ้าทำที่บอกแล้วFmaj7 เธอโอเคใช่Em7ไหมไม่คุยกับใครคนไหFmaj7น และมีแต่เธอคนเดีAm7ยวถ้าทำGmที่บอCกแล้Fmaj7make sure that your lovEm7e is real.ก็จะยอDm7มรับรัก..G  แล้วจะร้องเพลงนี้กับเธอ

* |

 Fmaj7  ในใจก็ sayEm7 say no อีกใจก็ letFmaj7's let's go Am7   ฉันไม่ใช่นิGmนเทนโด  C7   ไม่อยากจะ โมFmaj7 โมเม ถ้าเธอทำฉัน โEm7ล โลเล   ถ้าได้ก็ โอDm7 โอเค baby G  ก็แค้ร้องเพลงนี้คืนฉันทีCฟังเพลง - เต๊าะ Oil Kunjira x bonnadol - YouTube

เนื้อเพลง เต๊าะ Oil Kunjira x bonnadol ทำตามที่บอกแล้ว เธอจำได้ใช่ไหม ถ้าอยากให้เธอหวั่นไหวแต่งเพลงจีบเธอสักเพลง ทำตามที่บอกแล้ว ฝากไปผ่านเสียงเพลงนี้เอง หากว่าเธอรับรัก ก็แค่ร้องเพลงนี้คืนฉันที ถ้าอยากให้ฉันรับรัก เป็นเธอคงไม่ยากนัก แค่เธอมีฉันคนเดียว ก็ขอไม่มากไปมั้ง จริงๆฉันเก็บไปฝัน วันที่จะเข้ามาทัก สมองสั่งบอกว่ารักแต่ใจมันกลัวจะช้ำ เพราะฉันก็รู้ดี Baby I ain't easy วันนั้นฉันเห็นเธอเต๊าะคนนั้นคนนู้นแล้วก็คนนี้ที ขอเวลาดูท่าที ฉันไม่อยากจะปราณี เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย คนแบบเธอฉันเจอมาทั้งปี ในใจก็ say say no อีกใจก็ let's let's go จะรักหรือหลอก ไม่ต้องมาเล่นฉันไม่ใช่นินเทนโด ไม่อยากจะโม โมเม เธอทำฉันโล โลเล เลิกคุยได้ไหมกับคนพวกนั้น ถ้าได้ก็ โอ โอเค baby อยากให้เธอรู้ ไม่เคยทำแบบนี้ให้ใคร จะเชื่อกันไหมว่าเพลงที่แต่งไป หมายถึงเธอคนเดียว Baby Do you know every word is real ใครต่อใครที่ผ่านมาไม่ข้องเกี่ยว คนในใจจริงๆมีแค่คนเดียว คือเธอเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นจะได้ไหมทำให้กัน แค่มีแต่ฉันในทุกๆวัน เธอไม่ต้องมีใคร ถ้าทำที่บอกแล้ว เธอโอเคใช่ไหม ไม่คุยกับใครคนไหน และมีแต่เธอคนเดียว ถ้าทำที่บอกแล้ว make sure that your love is real ก็จะยอมรับรัก แล้วจะร้องเพลงนี้กับเธอ ในใจก็ say say no อีกใจก็ let's let's go ฉันไม่ใช่นินเทนโด ไม่อยากจะ โม โมเม ถ้าเธอทำฉัน โล โลเล ถ้าได้ก็ โอ โอเค baby ก็แค้ร้องเพลงนี้คืนฉันที