ดินแดนแห่งสายลม

  คณะขวัญใจ   t_047   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดินแดนแห่งสายลม t_047 feat. ชีวิน คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐธีร์ อัครพลธนรักษ์เรียบเรียง: T_047ดนตรี: วิชชัน วงษ์ปรีชาโชค, ฐิตินันท์ เกษร, สมรภูมิ สายเทพ

C | D |G | G |
C | D |G | G |

ขอให้ดินแดCนที่เธอจะไDมีสายลมเย็Gนพาให้เธอสุขใจGฉันวอนขอลAmมช่วยกอดเธอไว้D เมื่อยามหลับG | Gตา..

ไม่มีน้ำตาเป็นสายCฝน     Dไม่ต้องทุกข์ทนแล้วหG | Gนา..หลับเสียเถอะแก้วCตา     Dแล้วเราจะตื่นมาพบกัG | Gน..

ฉัCนจะร้องเพลDง..ปลอบตัวเอGงเมื่อเธอจากไปGว่ายามสายลCมพัดมา..เมื่อไหDร่ฉันเก็บเธอไว้ในเสียงเพG | Gลง

* |

หนึ่งชีวิCต ลมพัดเธอมDเมื่อถึงเวลGาก็พัดเธอจากไปGฉันเข้าใAmจ..ว่าเป็นเงื่อนไขD..ของสายลG | G

C | D |G | G |
C | D |G | G |

C | D |G | G |
Am | D |G | G |

* | ** |

ฉันขอให้เธอสุขAmใจ..อยู่ในD..ดินแดนแห่งสายลGคอร์ดเพลง ดินแดนแห่งสายลม t047 feat. ชีวิน คณะขวัญใจ

เนื้อเพลง ดินแดนแห่งสายลม t_047 feat. ชีวิน คณะขวัญใจ ขอให้ดินแดนที่เธอจะไป มีสายลมเย็นพาให้เธอสุขใจ ฉันวอนขอลมช่วยกอดเธอไว้ เมื่อยามหลับตา ไม่มีน้ำตาเป็นสายฝน ไม่ต้องทุกข์ทนแล้วหนา หลับเสียเถอะแก้วตา แล้วเราจะตื่นมาพบกัน ฉันจะร้องเพลง ปลอบตัวเองเมื่อเธอจากไป ว่ายามสายลมพัดมา เมื่อไหร่ฉันเก็บเธอไว้ในเสียงเพลง หนึ่งชีวิต ลมพัดเธอมา เมื่อถึงเวลาก็พัดเธอจากไป ฉันเข้าใจ ว่าเป็นเงื่อนไข ของสายลม ฉันขอให้เธอสุขใจ อยู่ใน ดินแดนแห่งสายลม