กลับมาเพื่อถิ่มไป (อัลบั้ม มิตรภาพ)

  ต่าย อรทัย   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลับมาเพื่อถิ่มไป ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (Grammy Gold)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Cm | G# |Gm | A# | A# |

D# Cm | Fm Cm |G# Gm | Fm | A# |

ความเก่าความหลัCmง..ที่ยังA#ฝังใจน้องG#อยู่ที่มีGmแต่อ้ายนั้นฮู้Fm  คือกาGmรลืมอ้ายบ่ได้A#

คงเป็นเหตุผD#ล..ที่อ้าA#/Dยนั้นเอามาCmใซ้มาล่A#อมาอ่อยหัวใG#จ ให้น้องกลับไปคืนA#ดี

คือบ่หลูโตCmน..คนที่A#อ้ายบ่ได้ฮัG#คนที่Gmอ้ายนั้นตีจาFmก..แบบตั้Gmงใจถิ่มอีหA#ลีบัดพอใจน้D#อง..เปิดป่อA#/Dงให้อ้ายอีกทีCmอ้ายกA#ะบ่เห็นความดีG# เหยียบหย่Gmองน้องคือA#เก่า

ใจน้องกะมีส่ำนี้D# สิให้น้องเจ็บส่ำใด๋A#มันจั่งสิคักใจอ้G#าย ถิ่มได้กะถิ่มเอาถิ่มA#เอาใจน้องนี่แหลวสิตาD#ย ย่อนยัA#/Dงฮักอ้ายบ่เซCmสุดท้ายถืกถิ่มคือG#เก่า คนเจ็บกะเจ็บเอาเจ็บA#เอาเป็นหยังคือกลับมD#าเพื่อถิ่มไป..

ความเก่าความหลัCmง..ที่ยังA#ฝังใจน้องG#อยู่ที่มีGmแต่อ้ายนั้นฮู้Fm  คือกาGmรลืมอ้ายบ่ได้A#

บ่ขี้ฮ้ายคัD#ก คงเฮ็A#/Dดบ่ได้คืออ้าCmเทือสอA#งที่น้องเสียใจG# ที่กลาGmยเป็นผู้สาวเA#ก่า..

** |

D# | Cm |G# | A# |
D# A#/D | Cm A# |G# | A# | A# |

** |

 D#  สุดท้าCmยกะถืกถิ่มคือเก่Fm   คนเจ็บกะเจ็บเอาเจ็บA#เอา..   เป็นหยังคือกลับมาเพื่อถิ่มไป

D# | G#m Bm |D# |ฟังเพลง - กลับมาเพื่อถิ่มไป ต่าย อรทัย - YouTube

เนื้อเพลง กลับมาเพื่อถิ่มไป ต่าย อรทัย (อัลบั้ม มิตรภาพ) ความเก่าความหลัง ที่ยังฝังใจน้องอยู่ ที่มีแต่อ้ายนั้นฮู้ คือการลืมอ้ายบ่ได้ คงเป็นเหตุผล ที่อ้ายนั้นเอามาใซ้ มาล่อมาอ่อยหัวใจ ให้น้องกลับไปคืนดี คือบ่หลูโตน คนที่อ้ายบ่ได้ฮัก คนที่อ้ายนั้นตีจาก แบบตั้งใจถิ่มอีหลี บัดพอใจน้อง เปิดป่องให้อ้ายอีกที อ้ายกะบ่เห็นความดี เหยียบหย่องน้องคือเก่า ใจน้องกะมีส่ำนี้ สิให้น้องเจ็บส่ำใด๋ มันจั่งสิคักใจอ้าย ถิ่มได้กะถิ่มเอาถิ่มเอา ใจน้องนี่แหลวสิตาย ย่อนยังฮักอ้ายบ่เซา สุดท้ายถืกถิ่มคือเก่า คนเจ็บกะเจ็บเอาเจ็บเอา เป็นหยังคือกลับมาเพื่อถิ่มไป ความเก่าความหลัง ที่ยังฝังใจน้องอยู่ ที่มีแต่อ้ายนั้นฮู้ คือการลืมอ้ายบ่ได้ บ่ขี้ฮ้ายคัก คงเฮ็ดบ่ได้คืออ้าย เทือสองที่น้องเสียใจ ที่กลายเป็นผู้สาวเก่า สุดท้ายกะถืกถิ่มคือเก่า คนเจ็บกะเจ็บเอาเจ็บเอา เป็นหยังคือกลับมาเพื่อถิ่มไป