ล้างเธอ

  เต๊ะ ตระกูลตอ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ล้างเธอ เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยอดชาย อยู่ตระการเรียบเรียง: แซ็ค หลานยายแหม่มสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิค (Sing Music)ติดต่องานแสดง: 0982037796

   เธG#อ.. โอ้เธD#อ.. Fm  ส่าง ติดได้ ติดดี ติดทน ติดC#นาน..

G# | Fm |C# | D# |
G# | Fm |C# | D# |

สิล้างเธG#อ..ออกจากใFmบอกได้ไหC#ม ต้องใช้ซันไลต์จักขวD#ล้างคำตั๋G#ว ล้างความD#เจ็บปวดซันไลต์จักขวC#ด มันจั่งสิพD# | D#อ..

ซื้อซันไลต์แหน่ครัG#บ เอาขวดบักใหFmญ่สิเอามาล้างใจC# ล้างความเจ็บปวD#เห็นล้างหม้อล้างไหC#ล้างถ้วย ล้างบ่วCmงล้างขวดคือล้างได้สะอาC#ด คักหน่อ คักแหD#น่

ซื้อซันไลต์แหน่ครัG#บ เอาขวดบักใหFmญ่สูตรใด๋กะได้C# ที่ล้างใจไม่ให้เหลือD#เธอล้างคนขี้ตั๋C#ว ล้างแนวบ่ดีที่เคCmยเจอล้างเบิดซุอย่าC#ง..เกี่ยวกับเธD#อ ที่มันยังฝังG# | (D#)ใจ

 G# เธอยังกะแบคทีเรีย ที่แฝงตัวในฟองน้ำD#  ดักทำร้ายใจกันประจำ ทำยังไงก็ไม่ออก  Fm  เธอมันคือแบคทีเรีย เธอมันคือตัวร้าC#  อย่างเธอต้องเจอซันไลต์ แอนตี้แบคเป็นไงG#  ซักขวดเป็นใด๋D# จักขวดบักใหFmญ่  สิจัดC#ให้ขวดบักใหD#ญ่..

** | *** |

Fm | Fm |C# | C# |D# | D# |G# | G# |
Fm | Fm |C# | C# |D# | D# |

* | ** | *** |

ล้างเบิดซุอย่าC#ง..เกี่ยวกับเธD#อ ที่มันยังฝังใจG#..

Fm | Fm |C# | C# |D# | D# |G# | G# |ฟังเพลง - ล้างเธอ เต๊ะ ตระกูลตอ - YouTube

เนื้อเพลง ล้างเธอ เต๊ะ ตระกูลตอ เธอ โอ้เธอ ส่าง ติดได้ ติดดี ติดทน ติดนาน สิล้างเธอ ออกจากใจ บอกได้ไหม ต้องใช้ซันไลต์จักขวด ล้างคำตั๋ว ล้างความเจ็บปวด ซันไลต์จักขวด มันจั่งสิพอ ซื้อซันไลต์แหน่ครับ เอาขวดบักใหญ่ สิเอามาล้างใจ ล้างความเจ็บปวด เห็นล้างหม้อล้างไหล้างถ้วย ล้างบ่วงล้างขวด คือล้างได้สะอาด คักหน่อ คักแหน่ ซื้อซันไลต์แหน่ครับ เอาขวดบักใหญ่ สูตรใด๋กะได้ ที่ล้างใจไม่ให้เหลือเธอ ล้างคนขี้ตั๋ว ล้างแนวบ่ดีที่เคยเจอ ล้างเบิดซุอย่าง เกี่ยวกับเธอ ที่มันยังฝังใจ เธอยังกะแบคทีเรีย ที่แฝงตัวในฟองน้ำ ดักทำร้ายใจกันประจำ ทำยังไงก็ไม่ออก เธอมันคือแบคทีเรีย เธอมันคือตัวร้าย อย่างเธอต้องเจอซันไลต์ แอนตี้แบคเป็นไง ซักขวดเป็นใด๋ จักขวดบักใหญ่ สิจัดให้ขวดบักใหญ่ ล้างเบิดซุอย่าง เกี่ยวกับเธอ ที่มันยังฝังใจ