ใช่สิ

  เอฟ วรัญญู   THE TIG   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใช่สิ The Tig x เอฟ วงฟิน Fin
เนื้อร้อง: เอฟ วงฟินทำนอง: เอฟ วรัญญูเรียบเรียง: ผไทน์ ทองลิ้ม

C F | G |

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

ฉัAmนไม่ดี ไม่ดีF..สักอย่างใช่ไหC | Gม..ทำAmอะไร อะไรF ไม่เคยพอใจC..สักทีGพูAmดกี่คำ กี่ครั้Fง ก็ผิดอยู่C | Gดี..ฉัAmนไม่มี ไม่มีF..อะไรที่ดีC..เลยเหรG

วันที่เขAmาทิ้งเธอ เธอบอกว่าเธFอโชคดีที่เธCอ..เจอฉัGแต่วันนี้Amไม่เป็นอย่างนั้Fมาบอกว่าฉัCน..มันไม่ดีG..

ใครมันจะไปดีC..เลิศเลอGเหมือนคนที่เธอเรียกแฟนFเก่า  Gใครจะดีเท่าเขCา คนที่เคDmยทำเธอให้เศร้าGใจใครจะเลวเท่าฉัCคนที่เดินGเข้ามาตอนเธอFร้องไห้  Gถามสักคำได้ไหCม ถ้าคนนั้DmนของเธอมันรักGจริง(แล้วเขาจะทิ้งเธอทำไม)

Am | G |

เชิAmญออกไป ออกไปF..จากชีวิตฉัC | Gน..Amปกับเขา กับเขFา..คนนั้นที่เธCอ..พอใจG..

* | ** |

F | G |Am | Bdim |
F | G |Am | G | G |

** | ** |

แล้วเลิกกับเขามาเอากับฉันAmทำไมF | C | G

*** | *** |ฟังเพลง - ใช่สิ The Tig x เอฟ วงฟิน - YouTube

เนื้อเพลง ใช่สิ The Tig x เอฟ วงฟิน ฉันไม่ดี ไม่ดี สักอย่างใช่ไหม ทำอะไร อะไร ไม่เคยพอใจ สักที พูดกี่คำ กี่ครั้ง ก็ผิดอยู่ดี ฉันไม่มี ไม่มี อะไรที่ดี เลยเหรอ วันที่เขาทิ้งเธอ เธอบอกว่าเธอโชคดี ที่เธอ เจอฉัน แต่วันนี้ไม่เป็นอย่างนั้น มาบอกว่าฉัน มันไม่ดี ใครมันจะไปดี เลิศเลอเหมือนคนที่เธอเรียกแฟนเก่า ใครจะดีเท่าเขา คนที่เคยทำเธอให้เศร้าใจ ใครจะเลวเท่าฉัน คนที่เดินเข้ามาตอนเธอร้องไห้ ถามสักคำได้ไหม ถ้าคนนั้นของเธอมันรักจริง (แล้วเขาจะทิ้งเธอทำไม) เชิญออกไป ออกไป จากชีวิตฉัน ไปกับเขา กับเขา คนนั้นที่เธอ พอใจ แล้วเลิกกับเขามาเอากับฉันทำไม