ตอผุด

  แก้ว มดคันไฟ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตอผุด แก้ว มดคันไฟ
เนื้อร้อง/ทำนอง: แก้ว มดคันไฟดนตรี: แมน ชบา, ผ่องแผ้ว, เบญ ชาบูติดต่องานแสดง: 0985631469

Em | D |C | B7 |
Em | D |C | B7 | Em |

เมื่อน้ำลEmด ตอมันเริ่มผุดความเจริญสะดุDด เศรษฐกิจก็ฝืดเคืEmองเมื่อผู้นำGที่มีปัญญาปราดเปรื่Emองถูกกลุ่มทุนหาเรื่Dอง ลงขันล้มสภEm

คืนนั้Cน วันวิปโยGรากหญ้าต้องเศร้าโศDก อดีตนายกถูก กล่าEmวหาเป็นกบGฎ ทรยศชาวประชAmวันที่ 19 กันยาDฯ ผ่านมB7าให้จดจำEm

เมื่อเผด็จกาEmรระราญประเทGประชาชนไม่เข็Dด ประวัติศาสตร์เดือนตุลEmาฯผ่านมGาถึงเดือนพฤษภEmาฯ ศพประชาชนคนกล้Dไม่รู้ไปอยู่ไหEm

ให้คCนที่ไม่ได้เรื่Gองมาบริหารบ้านเมือDง จะเจริญอย่างไEmแล้ววันนี้GประชาธิปไตEmย ฉันถามว่าอยู่ที่ไหDหรือว่าอยู่ใต้ชายกระโEm | Emปรง

รัฐบาลชาCยกระโปรGมันรวมหัวกันโกDงแบบไม่มีศักดิ์ศรีEmแบ่งกินกัCน มันไม่แบ่งประชาชีGให้ประชาชนใช้หนี้D ที่ไม่ได้กู้มEmออกไปC ออกไปD ออกไปGหยุด สร้างความจัญไรDบนแผ่นดินไทยเถิดหนEmตำแหน่งนายกยัGงปล้นเขามาAmแล้วจะให้ชาวประชDาศรัทธาB7ได้อย่างEm | Emไร..

นโยบาGย เคยถูกกล่าวหEmว่านโยบายบ้า ๆD  ประชานิยEmแล้วนโยบาGยที่ลอกเลียนเขาชEmคงเป็นน้ำลายที่ถ่มDลงพื้นแล้วเก็บกิEmเมื่อคิดเอCง ทำเองไม่ได้G ก็ลาออก ออกไปDอย่าเอาเมืองไทยก่อหนี้EmสินรวมพลัGงชาวประชาทั้งแผ่นดิAmต่อต้านการก่อหนี้สิDน.. ก่อนจะไม่มีใช้Gคืน

C | G |Am D | G |
C | G |Am D | G |

* | ** |

C | G |Am D | G |ฟังเพลง - ตอผุด แก้ว มดคันไฟ - YouTube

เนื้อเพลง ตอผุด แก้ว มดคันไฟ เมื่อน้ำลด ตอมันเริ่มผุด ความเจริญสะดุด เศรษฐกิจก็ฝืดเคือง เมื่อผู้นำที่มีปัญญาปราดเปรื่อง ถูกกลุ่มทุนหาเรื่อง ลงขันล้มสภา คืนนั้น วันวิปโยค รากหญ้าต้องเศร้าโศก อดีตนายกถูก กล่าวหา เป็นกบฎ ทรยศชาวประชา วันที่ 19 กันยาฯ ผ่านมาให้จดจำ เมื่อเผด็จการระราญประเทศ ประชาชนไม่เข็ด ประวัติศาสตร์เดือนตุลาฯ ผ่านมาถึงเดือนพฤษภาฯ ศพประชาชนคนกล้า ไม่รู้ไปอยู่ไหน ให้คนที่ไม่ได้เรื่อง มาบริหารบ้านเมือง จะเจริญอย่างไร แล้ววันนี้ประชาธิปไตย ฉันถามว่าอยู่ที่ไหน หรือว่าอยู่ใต้ชายกระโปรง รัฐบาลชายกระโปรง มันรวมหัวกันโกงแบบไม่มีศักดิ์ศรี แบ่งกินกัน มันไม่แบ่งประชาชี ให้ประชาชนใช้หนี้ ที่ไม่ได้กู้มา ออกไป ออกไป ออกไป หยุด สร้างความจัญไรบนแผ่นดินไทยเถิดหนา ตำแหน่งนายกยังปล้นเขามา แล้วจะให้ชาวประชาศรัทธาได้อย่างไร นโยบาย เคยถูกกล่าวหา ว่านโยบายบ้าๆ ประชานิยม แล้วนโยบายที่ลอกเลียนเขาชม คงเป็นน้ำลายที่ถ่มลงพื้นแล้วเก็บกิน เมื่อคิดเอง ทำเองไม่ได้ ก็ลาออก ออกไป อย่าเอาเมืองไทยก่อหนี้สิน รวมพลังชาวประชาทั้งแผ่นดิน ต่อต้านการก่อหนี้สิน ก่อนจะไม่มีใช้คืน