อยู่บ่ได้ (The Mask งานวัด)

  หน้ากากปาโป่ง   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยู่บ่ได้ หน้ากากปาโป่ง The Mask งานวัด
เนื้อร้อง/ทำนอง: อภิวัฒน์ บุญเอนกเรียบเรียง/ดนตรี: หนึ่ง จักรวาลสังกัดค่าย: the mask singer

Dmaj7 | C#m |Bm | A |
Dmaj7 | C#m F#sus4 |Bm | D Bm |

หากได้ฟังDmaj7เพลงนี้  กลับมาก่อนC#mได้บ่ฮู้บ่หนBmอ..ลมหายใจEของอ้าย..คือAเจ้า   A7ขาดเจ้าไปDmaj7แนวนี้ เบิดลมหายใจC#mคือจั่งสิตาF#m(ขาดเจ้Bmาอ้ายอยู่บ่ไEด้..  ฮักเจ้า(A)หลาย)

D A/C# Bm |C#m A | F#m E |D | E |

 F#m  คิดฮอดเจ้าแท้เด้.C#m. F#m  คิดฮอดเจ้าสิตาC#mย.. F#m  ใจอ้ายฮ้างสลาC#mย..   คือสิตาBmย เจ็บหลEาย ฮู้บ่F#m..

 (Dmaj7) เจ้าบ่หวนคืนมEแต่น้ำตC#mาอ้ายไหC#ลย้อย ๆF#mได้Eแต่ถ่าแต่คอDmaj7ย..  ฮืE | Eอ...

** |

 F#m  คือมาหรอยแท้เด้C#m.. F#m  เทกันแล้วหัวใจ.C#m. F#m  จักสิอยู่จั่งได๋C#m..   คือสิตาBmย เจ็บหลEาย ฮู้F#mบ่..

* |

Dmaj7 | E |C#m | F#m |
Dmaj7 | E |C#m | F#m |
Dmaj7 | E | E | E |

** | ** |

ขาดเจ้Dmaj7าอ้ายอยู่บ่ไBmด้..ขาดเจ้C#mาอ้ายอยู่บ่ไF#mด้..ขาดเจ้Dาอ้ายอยู่บ่ได้..ขาดเจ้Dmaj7าอ้ายอยู่บ่Eได้.. ฮักเจ้าหลาย..

Dmaj7 | C#m |

ฮักเจ้าBmหลาย..EฮัAก.. ฮัAก..ฟังเพลง - อยู่บ่ได้ หน้ากากปาโป่ง The Mask งานวัด - YouTube

เนื้อเพลง อยู่บ่ได้ หน้ากากปาโป่ง The Mask งานวัด หากได้ฟังเพลงนี้ กลับมาก่อนได้บ่ ฮู้บ่หนอ ลมหายใจของอ้าย คือเจ้า ขาดเจ้าไปแนวนี้ เบิดลมหายใจคือจั่งสิตาย (ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ ฮักเจ้าหลาย) คิดฮอดเจ้าแท้เด้ คิดฮอดเจ้าสิตาย ใจอ้ายฮ้างสลาย คือสิตาย เจ็บหลาย ฮู้บ่ เจ้าบ่หวนคืนมา แต่น้ำตาอ้ายไหลย้อยๆได้แต่ถ่าแต่คอย ฮือ คือมาหรอยแท้เด้ เทกันแล้วหัวใจ จักสิอยู่จั่งได๋ คือสิตาย เจ็บหลาย ฮู้บ่ ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ ฮักเจ้าหลาย ฮักเจ้าหลาย ฮัก ฮัก