ใช่หม้าย

  อาดัม วิเชียร   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใช่หม้าย อาดัม วิเชียร
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาดัม วิเชียรเรียบเรียง: เอกศิลป์ รัตนมณีติดต่องานแสดง: 0937184539

D A | G |
D A | G |

D A/C# | Bm A |G | A |

เธออยาDกจะมีคนใหA/C#ม่ ใช่หม้Bmายไอ้คนDเดิมมันไม่ดีA/C# ใช่หม้าBmที่กระทำGในทุก ๆ อย่าAมันไม่เคF#mยเพียงพอใช่หม้Bmายถ้าเป็นอย่างนั้Gน ฉันให้AเธอเลือกเอD

ที่ฉันทำดีEm ๆ ในทุก ๆ วันเธอบอกว่ามัF#mนไม่เคยเพียงพอเธออยากจะขGอ..อะไรAที่มากกว่านี้DใจฉันเอEmงก็พอรู้ทัน ไอ้คำ ๆ นั้นF#mที่เธอจะเอ๋ยมามันเป็นคำขGอ..ของคนจะไปใช่Aหม้าย

และตอนสุดท้าDย เธอเอA/C#งก็ต้องไปGฉันคงAต้องเสียใจG เมื่อเธAอไปจากกัD Aน..ไม่เคยจะคิDด..ว่าเรAาจะจากกัGว่าเธAอจะลืมฉัGน ทั้งที่AฉันรักเธD Aมันคงไม่เหลืDอ..ให้เA/C#ธอได้จดจำGเรื่องราAวสองเรานั้Gน เมื่อใจAเธอจะไปD

D A | G A |G A | D |
G A | Bm F#m |G A | D |

* | ** | ** |

เมื่อเธอหมดรัGก.. ฉันเอAงก็ต้องไปD..ฟังเพลง - ใช่หม้าย อาดัม วิเชียร - YouTube

เนื้อเพลง ใช่หม้าย อาดัม วิเชียร เธออยากจะมีคนใหม่ ใช่หม้าย ไอ้คนเดิมมันไม่ดี ใช่หม้าย ที่กระทำในทุกๆอย่าง มันไม่เคยเพียงพอใช่หม้าย ถ้าเป็นอย่างนั้น ฉันให้เธอเลือกเอง ที่ฉันทำดีๆในทุกๆวัน เธอบอกว่ามันไม่เคยเพียงพอ เธออยากจะขอ อะไรที่มากกว่านี้ ใจฉันเองก็พอรู้ทัน ไอ้คำๆนั้นที่เธอจะเอ๋ยมา มันเป็นคำขอ ของคนจะไปใช่หม้าย และตอนสุดท้าย เธอเองก็ต้องไป ฉันคงต้องเสียใจ เมื่อเธอไปจากกัน ไม่เคยจะคิด ว่าเราจะจากกัน ว่าเธอจะลืมฉัน ทั้งที่ฉันรักเธอ มันคงไม่เหลือ ให้เธอได้จดจำ เรื่องราวสองเรานั้น เมื่อใจเธอจะไป เมื่อเธอหมดรัก ฉันเองก็ต้องไป