เสียงของหัวใจ

 แอน ธิติมา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสียงของหัวใจ แอน ธิติมา
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Am D | Gmaj7 Em |Am D | G D |

ไม่ใช่เหงGา ไม่ใช่เผBmลอที่ฉันEmนั้นรักเธออย่างง่ายBmดายไม่ใช่Am Dฉัน..       แค่อ่อนไหGmaj7 Emไม่ใช่ฟ้าA7มาดลใจให้รักDเธอ

ไม่ใช่เหงGา ไม่ใช่ฝัBmที่ฉันEmนั้นทำไป ก็รู้Bmตัวแปลกใช่ไAm Dหม..       ที่ไม่กGmaj7 Emลัวไม่รู้Amว่าทำไมDเหมือนกัG

แค่เพรAmาะหัวใBmจมันบอCmaj7ก อาจไม่ค่อDยพอแต่ฉันก็ยังมั่นใBmจ..ว่าต้องใช่Emเธอเสียงหัวใจเรียกร้อAmงแปลก ๆ ให้รู้Dสึกดีที่มีGเธอขอเชื่AmอหัวใBmจตัวเอCmaj7ง แค่สักครั้งDนึงถึงแม้ว่ามันดูเสี่Bmยง ที่ตัดสินEmใจขอเชื่อในความรัAmกสักหน่อยแม้รักDนั้นอาจทำให้ช้ำGใจ

D |

อาจจะเร็Gว หากใครมอBmและคิดEmไม่เหมือนใครอย่างเขBmาเป็นแต่Am Dที่รู้..       แต่ที่เห็Gmaj7 Emไม่เห็AmนมีใครดีDเหมือนเธG

* |

Cm D |

G | Bm |Em | Bm |
Am D | Gmaj7 Em |Am D | G |

* |

 A7  ขอเชื่อในความรักAmสักหน่อย   แม้รักDนั้นอาจทำให้ช้ำGใจฟังเพลง - เสียงของหัวใจ แอน ธิติมา - YouTube

เนื้อเพลง เสียงของหัวใจ แอน ธิติมา ไม่ใช่เหงา ไม่ใช่เผลอ ที่ฉันนั้นรักเธออย่างง่ายดาย ไม่ใช่ฉัน แค่อ่อนไหว ไม่ใช่ฟ้ามาดลใจให้รักเธอ ไม่ใช่เหงา ไม่ใช่ฝัน ที่ฉันนั้นทำไป ก็รู้ตัว แปลกใช่ไหม ที่ไม่กลัว ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน แค่เพราะหัวใจมันบอก อาจไม่ค่อยพอ แต่ฉันก็ยังมั่นใจ ว่าต้องใช่เธอ เสียงหัวใจเรียกร้องแปลกๆให้รู้สึกดีที่มีเธอ ขอเชื่อหัวใจตัวเอง แค่สักครั้งนึง ถึงแม้ว่ามันดูเสี่ยง ที่ตัดสินใจ ขอเชื่อในความรักสักหน่อย แม้รักนั้นอาจทำให้ช้ำใจ อาจจะเร็ว หากใครมอง และคิดไม่เหมือนใครอย่างเขาเป็น แต่ที่รู้ แต่ที่เห็น ไม่เห็นมีใครดีเหมือนเธอ ขอเชื่อในความรักสักหน่อย แม้รักนั้นอาจทำให้ช้ำใจ