คิดว่าลืมได้ (แต่ไม่ลืม) (On this day)

 Aueyauey สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดว่าลืมได้ (แต่ไม่ลืม) Aueyauey เอ๋ยเอ้ย
เนื้อร้อง: Vorapat Vongsukontทำนอง: Guntapich Yavirachดนตรี: Guntapich Yavirach, Vorapat Vongsukont, Peteperapols, Chalat limpisiri, Samatchar Pourkarua, Pawee Prechaverakulโปรดิวเซอร์: Pawee Prechaverakul, Vorapat Vongsukontสังกัดค่าย: marr, Believe Musicติดต่องานแสดง: 0611622295

B | B |

เธอBยังคงเหมือนเดิม มียิ้มF#/A#ที่ฉันคุ้นเคยเห็G#mนแล้วนึกเสียดายที่ผ่าEนมาฉันBคิดว่าเวลา ช่วยฉัF#/A#นให้ไม่เป็นไรคิG#mดว่าฉันทำใจได้ดีEขึ้นแล้ว

 C#m  (แต่)ใจมันเหมือนหลุดออกมD#m   โลกทั้งหมุนเร็วและช้E   ที่ทำมามันพังไม่เหลืF#อ เมื่อเห็นเธอ..

เคยคิดว่าลืมได้แB F#/A#ล้ว..       แต่แค่เG#mจอหน้าเธF#ก็เจ็บเหมือEนเดิม..  D#m     เหมือนเริ่มใหม่ C#mเคยคิF#ดว่าลืมได้แB F#/A#ล้ว..       แต่น้ำตG#mามันไหF#ก็ไม่รู้EทำไมD#m..      คิC#mดว่าลืมได้แต่F#ไม่ลืม(B)..

นึกBคำพูดมากมาย สุดท้าF#/A#ยได้แค่นิ่งไปคิG#mดถึงมากเท่าไหร่ต้องเก็Eบเอาไว้

* | ** |

C#m | D#m |E | B F#/A# |
C#m | D#m |E | F# | F# |

** |

คิC#mดว่าลืมได้แF#ต่ไม่ลื(B)ม..คอร์ดเพลง คิดว่าลืมได้ (แต่ไม่ลืม) Aueyauey เอ๋ยเอ้ย

เนื้อเพลง คิดว่าลืมได้แต่ไม่ลืม Aueyauey เอ๋ยเอ้ย เธอยังคงเหมือนเดิม มียิ้มที่ฉันคุ้นเคย เห็นแล้วนึกเสียดายที่ผ่านมา ฉันคิดว่าเวลา ช่วยฉันให้ไม่เป็นไร คิดว่าฉันทำใจได้ดีขึ้นแล้ว (แต่)ใจมันเหมือนหลุดออกมา โลกทั้งหมุนเร็วและช้า ที่ทำมามันพังไม่เหลือ เมื่อเห็นเธอ เคยคิดว่าลืมได้แล้ว แต่แค่เจอหน้าเธอ ก็เจ็บเหมือนเดิม เหมือนเริ่มใหม่ เคยคิดว่าลืมได้แล้ว แต่น้ำตามันไหล ก็ไม่รู้ทำไม คิดว่าลืมได้แต่ไม่ลืม นึกคำพูดมากมาย สุดท้ายได้แค่นิ่งไป คิดถึงมากเท่าไหร่ต้องเก็บเอาไว้ คิดว่าลืมได้แต่ไม่ลืม