เจ็บช้ำทำเอง

  Bedroom Audio   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บช้ำทำเอง Bedroom Audio
เนื้อร้อง/ทำนอง: กวิน ศิรินาวินเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Bedroom Audioดนตรี: สุรภาพ ทองพิลา, กานต์ สุขอินทร์, ชาคริต เกิดสกุลสังกัดค่าย: BEC-TERO Musicติดต่องานแสดง: 0830978261, 0830978262

C | C |F | F |
Am | Am |F | G |

ส่งยิ้มCให้ ยินดีที่ความรักของเธอเริ่มFใหม่บนทางที่สอAmงเราวาดไว้..กับใครคนนั้Fน..ข้าง ๆ เธGแต่ติดที่น้ำCตา..มันกำลังเอ่อล้นข้างในหัวFใจภาพเดิมที่ฉันAmเดินจากไปปล่อยเธอเอาไว้F..ย้อนคืนมG

หลอกหลอAmน ตอกย้ำใGห้รับความเป็นFจริง..   G

เป็นได้แค่คนเคยCรัก ก็แค่เท่Fานั้นเป็นได้แค่คนเจ็บAmช้ำ ผิดเองFก็ควรเสียใจ Gให้มันเป็นAmแผล..ทิ่มแทGงลงในหัวใจว่าเป็นเพราFะใคร.. G(ให้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง)

C | C |F | F |
Am | Am |F | G |

ก็เข้Cาใจ ที่เธอทำมันถูกแล้ว ฉันควรทำFใจหมดทางจะย้อAmนคืนกลับไปปล่อยความผิดหวัFง..ซ้ำเติมหัวGใจ

ให้มันคอยหลอAmกหลอน..ตอกย้ำGให้รับความเป็นFจริงว่าคนที่ฉัAmน..ทอดทิ้Gง สำคัญมากเท่าFไหร่   G

* |

C | C |F | F |
Am | Am |F | G |

* | * |

C | C |F | F |
Am | Am |F | G |ฟังเพลง - เจ็บช้ำทำเอง Bedroom Audio - YouTube

เนื้อเพลง เจ็บช้ำทำเอง Bedroom Audio ส่งยิ้มให้ ยินดีที่ความรักของเธอเริ่มใหม่ บนทางที่สองเราวาดไว้ กับใครคนนั้น ข้างๆเธอ แต่ติดที่น้ำตา มันกำลังเอ่อล้นข้างในหัวใจ ภาพเดิมที่ฉันเดินจากไป ปล่อยเธอเอาไว้ ย้อนคืนมา หลอกหลอน ตอกย้ำให้รับความเป็นจริง เป็นได้แค่คนเคยรัก ก็แค่เท่านั้น เป็นได้แค่คนเจ็บช้ำ ผิดเองก็ควรเสียใจ ให้มันเป็นแผล ทิ่มแทงลงในหัวใจ ว่าเป็นเพราะใคร (ให้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง) ก็เข้าใจ ที่เธอทำมันถูกแล้ว ฉันควรทำใจ หมดทางจะย้อนคืนกลับไป ปล่อยความผิดหวัง ซ้ำเติมหัวใจ ให้มันคอยหลอกหลอน ตอกย้ำให้รับความเป็นจริง ว่าคนที่ฉัน ทอดทิ้ง สำคัญมากเท่าไหร่