ขี้เถ้า (Ost.ไทบ้าน)

 เบ็น ศรัณยู ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขี้เถ้า เบ็น ศรัณยู เซิ้ง Music
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: ธีระพงศ์ แก้วเนตรโปรดิวเซอร์: ต้องเต ธิติ, เฮียป่องสังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิคติดต่องานแสดง: 0638500150

A | F#m |D | E |

อ้าAยกะส่ำขี้เถ้า..จากกองฟืC#mบ่กล้าไปยืDนเฮียงข้าง ย่านเปื้อนใจEเจ้าอ้าAยบ่มีอีหยัง..ไปสู้เขC#mมีแต่ใจDฮ้ าง ๆ เน่า ๆ กับฮักEจริง

ได้แต่คิF#mด ได้แต่ฝัน.. ว่าเฮC#mาได้เป็นแฟนกันได้ฮักBmเจ้าแค่ส่ำนั้Dน อ้ายกะดีEใจ

จากใจของอ้Aาย ผู้ซาC#mยโตเปื้อนขี้F#mเถ้า   Eอ้ายขอให้เจ้Bmา..กับเขาฮักกันหลาย ๆEอ้าDยยังอยู่หม่องเก่Dmา ยังคอยถ่าเจ้C#mาอยู่นี่เด้F#mอหล้าคันฮอดมื้อDที่เขาหนีป๋Eอ้ายอยากบอDกให้น้องฮู้ว่Eา..อ้ายยังรอAเจ้า

D E |

ถึงน้อAงสิเป็นจังใด๋ อ้ายกะยัC#mงคึดฮอดอ้ายบ่ลืDมฮอยกอด ฮอยฮักสอEงเฮาคนAที่อยู่ในใจ..ของอ้C#mายกะยังคือเจ้าอยากกอด อยากเว้Dา..ว่าเจ้าคือลมหาEยใจ

* | ** |

A | C#m |D | E |
A | F#m |D Dm | E |

** |

อ้าDยยังอยู่หม่องเก่Dmา ยังคอยถ่าเจ้C#mาอยู่นี่เด้F#mอหล้าคันฮอดมื้อDที่เขาหนีป๋Eอ้ายอยากบอDกให้น้องฮู้Eว่า..อ้ายยังรอDเจ้าDm | A..คอร์ดเพลง ขี้เถ้า เบ็น ศรัณยู เซิ้ง Music

เนื้อเพลง ขี้เถ้า เบ็น ศรัณยู เซิ้ง Music อ้ายกะส่ำขี้เถ้า จากกองฟืน บ่กล้าไปยืนเฮียงข้าง ย่านเปื้อนใจเจ้า อ้ายบ่มีอีหยัง ไปสู้เขา มีแต่ใจฮ้ างๆเน่าๆกับฮักจริง ได้แต่คิด ได้แต่ฝัน ว่าเฮาได้เป็นแฟนกัน ได้ฮักเจ้าแค่ส่ำนั้น อ้ายกะดีใจ จากใจของอ้าย ผู้ซายโตเปื้อนขี้เถ้า อ้ายขอให้เจ้า กับเขาฮักกันหลายๆอ้ายยังอยู่หม่องเก่า ยังคอยถ่าเจ้าอยู่นี่เด้อหล้า คันฮอดมื้อที่เขาหนีป๋า อ้ายอยากบอกให้น้องฮู้ว่า อ้ายยังรอเจ้า ถึงน้องสิเป็นจังใด๋ อ้ายกะยังคึดฮอด อ้ายบ่ลืมฮอยกอด ฮอยฮักสองเฮา คนที่อยู่ในใจ ของอ้ายกะยังคือเจ้า อยากกอด อยากเว้า ว่าเจ้าคือลมหายใจ อ้ายยังอยู่หม่องเก่า ยังคอยถ่าเจ้าอยู่นี่เด้อหล้า คันฮอดมื้อที่เขาหนีป๋า อ้ายอยากบอกให้น้องฮู้ว่า อ้ายยังรอเจ้า