แค่เมื่อวาน

 Better Weather สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่เมื่อวาน Better Weather
เนื้อร้อง/ทำนอง: Akarachon Rachapandi, Thanapat Thanakornkarnเรียบเรียง: Better Weatherสังกัดค่าย: BEC-TERO MUSIC

Amaj7 | G#m |Amaj7 | G#m C#7 |

ดื่มให้มัAmaj7นลืมวันร้ายร้G#mายปล่อยให้ใจAmaj7ได้ cry สักวัG#mตื่นขึ้นมAmaj7าไม่ต้องเจอคนG#mใจร้ายหยุดเสียทีAmaj7เถอะความเสียใG#m

 F#m  เสียใจเบาเบาเมื่อได้ยินคำEmaj7นั้น F#m  คิดไป คิดมา บางทีก็ดีEmaj7เหมือนกัน   ที่วันนี้F#mเธอจากฉันไป ที่วันนี้Emaj7เธอจะมีใคร   จะบอกหัวF#mใจ คงต้องเสียใจ แต่คงไม่นEmaj7านชีF#mวิตยังมีวันพรุ่งนี้ แต่คืนนี้เรG#m

* |

เขาบอกว่ารัF#mกมักแปลว่า ทุกข์ความสุข คงไม่เจอซัEmaj7กวันถ้าเป็นแบบนั้F#m7นจริง ๆ แล้ว..เราคงไม่ใช่คู่Emaj7กัน

ไม่ใช่ฉัF#mนจะไม่เสียใจ แต่ว่าฉัEmaj7นต้องยืนให้ไหวบอกกับหัวF#mใจ เดี๋ยวมันก็พ้นไปเหมือนเรื่องเมื่อวาEmaj7 F#m  แค่เรื่องเมื่อวาน แค่เรื่องเมื่อวาG#m

ควาF#mมรักไม่เคยจะทำร้าย มันผิดG#mที่เรา

* |

เขาบอกว่ารัF#mกมักแปลว่าทุกข์ความสุขของฉันอยู่ที่Emaj7ไหน..     F#m | Emaj7

เขาบอกว่ารัF#mกมักแปลว่าทุกข์ความสุขของฉันอยู่ตรEmaj7งไหน..     F#m | Emaj7คอร์ดเพลง แค่เมื่อวาน Better Weather

เนื้อเพลง แค่เมื่อวาน Better Weather ดื่มให้มันลืมวันร้ายร้าย ปล่อยให้ใจได้ cry สักวัน ตื่นขึ้นมาไม่ต้องเจอคนใจร้าย หยุดเสียทีเถอะความเสียใจ เสียใจเบาเบาเมื่อได้ยินคำนั้น คิดไป คิดมา บางทีก็ดีเหมือนกัน ที่วันนี้เธอจากฉันไป ที่วันนี้เธอจะมีใคร จะบอกหัวใจ คงต้องเสียใจ แต่คงไม่นาน ชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้ แต่คืนนี้เรา เขาบอกว่ารักมักแปลว่า ทุกข์ ความสุข คงไม่เจอซักวัน ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้ว เราคงไม่ใช่คู่กัน ไม่ใช่ฉันจะไม่เสียใจ แต่ว่าฉันต้องยืนให้ไหว บอกกับหัวใจ เดี๋ยวมันก็พ้นไป เหมือนเรื่องเมื่อวาน แค่เรื่องเมื่อวาน แค่เรื่องเมื่อวาน ความรักไม่เคยจะทำร้าย มันผิดที่เรา เขาบอกว่ารักมักแปลว่าทุกข์ ความสุขของฉันอยู่ที่ไหน เขาบอกว่ารักมักแปลว่าทุกข์ ความสุขของฉันอยู่ตรงไหน