ไม่เคยไม่รักเธอ

 Better Weather สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่เคยไม่รักเธอ Better Weather
เรียบเรียง: Better Weather

A#maj7 | Am |A#maj7 | Am |
A#maj7 | Am | Gm |

 Fmaj7  เห็นแววตาของฉันAmใช่ไหม Gm  รู้ไหมแววตานั้นCโกหกใครไม่เป็น Dm  ฉันแค่อยากให้เธAmอได้เห็น Gm  อยากจะเล่าเรื่องจริงมันเป็นCยังไง

ว่าฉัAmน..ก็เป็นDmแค่หนึ่งคนรักแล้Gmวก้มีแกว่ง มีขึ้Cนลงสลับไปบางครั้Amง..อาจแกว่Dmงจนต้องพลาดไปแต่ฉันG#maj7ก็ยืนยัน..ได้ซ้ำ ๆGm ทุก ๆ วัC

(ว่า)ที่ไหA#maj7นเมื่อไร ที่ไหนเท่าไร ก็ยังเAmลือกเธอสุดท้าA#maj7ยยังไง จะพลั้งพลาดไป ก็ยังAmรักแค่เธอให้รู้A#maj7ว่าไว้เลยว่าฉันไม่เคยจะไม่Amรักเธอฉันรู้Gmตัวจริง ๆ ว่าไม่Cมีใครดีไปกว่า(นี้/เธอ)

Fmaj7 | Am |Gm | Gm |

 Fmaj7  ฉันจะไม่แก่ตัวAmมากมาย Gm  เพราะฉันเองเจ็บปวCดที่ทำเช่นกัน Dm  รู้แล้วว่าผู้คAmนผู้นั้น Gm  มันเทียบไม่ได้กับเธอCอย่างไร

จากนี้Am..หากขอDmได้อีกครั้งจะขGmอแค่โอกาส ที่สุภาCพที่ฉันบอกไปว่าเธAmอ..สำคัญDmเกินกว่าผู้ใดจะย้ำG#maj7การกระทำ และบอกซ้ำGmทุก ๆ วัC

* |

 G#maj7     ฉันรู้Gmตัวดีว่าตอนนี้F ว่าสายเกินไปแล้วG#maj7อ.. ฉันขอGmแค่เวลาอีกสักครั้Cจะเป็นไปได้มั้งไหม

A#maj7 | Am |A#maj7 | Am |
A#maj7 | Am |Gm | C |

* | * |

A#maj7 | Am |Gm | F |

ให้รู้A#maj7ว่าไว้เลยว่าฉันไม่เคยจะไม่Amรักเธอ.. Gm | F

* |คอร์ดเพลง ไม่เคยไม่รักเธอ Better Weather

เนื้อเพลง ไม่เคยไม่รักเธอ Better Weather เห็นแววตาของฉันใช่ไหม รู้ไหมแววตานั้นโกหกใครไม่เป็น ฉันแค่อยากให้เธอได้เห็น อยากจะเล่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง ว่าฉัน ก็เป็นแค่หนึ่งคน รักแล้วก้มีแกว่ง มีขึ้นลงสลับไป บางครั้ง อาจแกว่งจนต้องพลาดไป แต่ฉันก็ยืนยัน ได้ซ้ำๆทุกๆวัน (ว่า)ที่ไหนเมื่อไร ที่ไหนเท่าไร ก็ยังเลือกเธอ สุดท้ายยังไง จะพลั้งพลาดไป ก็ยังรักแค่เธอ ให้รู้ว่าไว้เลยว่าฉันไม่เคยจะไม่รักเธอ ฉันรู้ตัวจริงๆว่าไม่มีใครดีไปกว่า(นี้/เธอ) ฉันจะไม่แก่ตัวมากมาย เพราะฉันเองเจ็บปวดที่ทำเช่นกัน รู้แล้วว่าผู้คนผู้นั้น มันเทียบไม่ได้กับเธออย่างไร จากนี้ หากขอได้อีกครั้ง จะขอแค่โอกาส ที่สุภาพที่ฉันบอกไป ว่าเธอ สำคัญเกินกว่าผู้ใด จะย้ำการกระทำ และบอกซ้ำทุกๆวัน ฉันรู้ตัวดีว่าตอนนี้ ว่าสายเกินไปแล้ว ขอ ฉันขอแค่เวลาอีกสักครั้ง จะเป็นไปได้มั้งไหม ให้รู้ว่าไว้เลยว่าฉันไม่เคยจะไม่รักเธอ