เข้าใจไม่ตรงกัน (Sun and Moon)

 ต่าย อรทัย บี้ สุกฤษฎิ์ สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เข้าใจไม่ตรงกัน BIE SUKRIT x TAI ORATHAI บี้ สุกฤษฎิ์ และ ต่าย อรทัย
ทำนอง/ดนตรี: วุฒิ วงศ์สรรเสริญเนื้อร้อง: ต๋อง อภิชา สุขแสงเพ็ชร, ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: ต๋อง อภิชา สุขแสงเพ็ชรสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

 D  อยากบอกว่าฮักก็ยังไม่กล้Bmาพอ Em  แค่บอกว่าฮักก็ยังไม่กล้าAเลย D  อยากบอกว่าฮักทุกทีที่พบBmเธอ Em  แค่พูดว่าฮักนั้นมันไม่ยาAกเลย

D | Bm |Em | A |
D | Bm |Em | A |

สบาย ๆD ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ เป็Bmนค่อยไปไม่ต้องรีบร้Emอน ต๊ะต่อนยอน ก่อนจะได้AไหมเธอจะพูดอะไรD คิดอะไร ให้มันไวBmได้ไหมเธออย่าเอาแต่คอEmย ข่อยบ่รอ ย่านจะรอAแล้วเด้อ

ออกมาคอF#mย..ทุกวัBmน.. แต่บ่เว้F#mา..สักคำBmแล้วเมื่อไรจะเข้EmาใจตรงกัA

** |

ถ้าใF#mจ..คล้ายกัBmคิดEmเหมือน ๆ กัน ก็ พูดAแค่คำเดียวว่าฮักกันD

ต้องทำแต่งานD ต้องสู้ขยัน เพื่ออนาBmคตไกลไม่มีเวลEmา..ให้หยอดมุขทุกวัAอยากชวนให้เธDอพักสมอง ไปแอ่วดอBmยโตยกันแล้วค่อยเฉลEmยความในใจให้ฟัA

บ่เF#mคย..เว้าเลยสักBmคำ.. แต่ออกมาคอF#mยทุกวัBmแล้วเมื่อไรจะเข้EmาใจตรงกัA

** |

ถ้าใF#mจ..คล้ายกัBmน.. ถ้าคิF#mด..เหมือนกัBmน..ใช้Emเพียงคำเดียว ก็ พูดแAค่คำเดียว ว่าฮักกัD

 Bm  อยากจะบอกกับเธอทุกวัน Em  โอเย้..A โอ แต่ก็ไม่กล้าสักทีบ่ฮู้Dว่ามาแต่ไส เป็นหยังคือได้Bmมาพ้อดู๋แฮงได้พ้Emอ แฮงเฮาได้อยู่นำกันซำใด๋A

โอ้ใจดวงน้อDย..ก็ลอยล่องBmไปในเวลานี้Emก็เลยมั่นใจ บ่แม่นบังเอิAญ..แล้Dว..ชอบมากอ่ะ เอย่Bmก็อยากจะให้ you and mEmeจบที่ l.o.v.eA โอ้เย้ โอ้เบบี้.. Em | A

** |

 D  อยากบอกว่าฮักก็ยังไม่กล้Bmาพอ Em  แค่พูดว่าฮักก็ยังไม่กล้าAเลย

ถ้าใF#mจ..คล้ายกัBmน.. ถ้าคิF#mด..เหมือนกัBmน..ใช้Emเพียงคำเดียว ก็พูดF#mเพียงคำเดียวก็พูดGเพียงคำเดียAวว่าฮักกัDน..คอร์ดเพลง เข้าใจไม่ตรงกัน BIE SUKRIT x TAI ORATHAI บี้ สุกฤษฎิ์ และ ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง เข้าใจไม่ตรงกัน BIE SUKRIT x TAI ORATHAI บี้ สุกฤษฎิ์ และ ต่าย อรทัย อยากบอกว่าฮักก็ยังไม่กล้าพอ แค่บอกว่าฮักก็ยังไม่กล้าเลย อยากบอกว่าฮักทุกทีที่พบเธอ แค่พูดว่าฮักนั้นมันไม่ยากเลย สบายๆใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยไป ไม่ต้องรีบร้อน ต๊ะต่อนยอน ก่อนจะได้ไหมเธอ จะพูดอะไร คิดอะไร ให้มันไวได้ไหมเธอ อย่าเอาแต่คอย ข่อยบ่รอ ย่านจะรอแล้วเด้อ ออกมาคอย ทุกวัน แต่บ่เว้า สักคำ แล้วเมื่อไรจะเข้าใจตรงกัน ถ้าใจ คล้ายกัน คิดเหมือนๆกัน ก็ พูดแค่คำเดียวว่าฮักกัน ต้องทำแต่งาน ต้องสู้ขยัน เพื่ออนาคตไกล ไม่มีเวลา ให้หยอดมุขทุกวัน อยากชวนให้เธอพักสมอง ไปแอ่วดอยโตยกัน แล้วค่อยเฉลยความในใจให้ฟัง บ่เคย เว้าเลยสักคำ แต่ออกมาคอยทุกวัน แล้วเมื่อไรจะเข้าใจตรงกัน ถ้าใจ คล้ายกัน ถ้าคิด เหมือนกัน ใช้เพียงคำเดียว ก็ พูดแค่คำเดียว ว่าฮักกัน อยากจะบอกกับเธอทุกวัน โอเย้ โอ แต่ก็ไม่กล้าสักที บ่ฮู้ว่ามาแต่ไส เป็นหยังคือได้มาพ้อดู๋ แฮงได้พ้อ แฮงเฮาได้อยู่นำกันซำใด๋ โอ้ใจดวงน้อย ก็ลอยล่องไป ในเวลานี้ก็เลยมั่นใจ บ่แม่นบังเอิญ แล้ว ชอบมากอ่ะ เอย่า ก็อยากจะให้ you and me จบที่ l o v e โอ้เย้ โอ้เบบี้ อยากบอกว่าฮักก็ยังไม่กล้าพอ แค่พูดว่าฮักก็ยังไม่กล้าเลย ถ้าใจ คล้ายกัน ถ้าคิด เหมือนกัน ใช้เพียงคำเดียว ก็พูดเพียงคำเดียว ก็พูดเพียงคำเดียวว่าฮักกัน